Informationsmaterial

Broschyrer om omskärelse av pojkar

Broschyren behandlar nackdelarna och problemen med manlig könsstympning i detalj. Broschyren finns tillgänglig från Sexpo-stiftelsen på åtta språk . De kan även laddas ner nedan i pdf-format.

Materialet nedan är tillgängligt från Sexpo-stiftelsen under följande Creative Commons-licens: Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Genital autonomi för barn i Finland

En överblick över politiska och lagstiftningsmässiga framskridanden 2008 – 2022.