Val

Se riksdagskandidaters hållning gällande att skydda barn från icke-medicinskt skärande i könsorganen

 • 2023 års riksdagsvalskandidater

  2023 års riksdagskandidaters hållning gällande att skydda barn från icke-medicinskt skärande i könsorganen
 • Omröstning i plenum om riksdagens lagutskotts betänkande LaUB 6/2020 rd - MI 1/2019 rd

  I november 2020 röstade riksdagen om huruvida, och i vilken mån, såväl flickor som pojkar skulle inkluderas i lagberedningen för skydd från icke-medicinskt skärande i barns könsorgan. Här redovisas riksdagsledamöternas röster i de två omröstningarna.
 • Enkät / “valmaskin” av Vapaa-ajattelijain liitto ry (Fritänkarnas förbund)

  Vapaa-ajattelijain liitto ry har under de fem senaste riksdagsvalen haft en valmaskin med frågor som anknyter till religions-, tros- och tankefrihet. En av dessa frågor gäller icke-medicinsk omskärelse av pojkar.
 • Riksdagskandidater per valkrets

 • Helsingfors
 • Nyland
 • Egentliga Finland
 • Satakunta
 • Åland
 • Tavastland
 • Birkaland
 • Sydöstra Finland
 • Savolax-Karelen
 • Vasa
 • Mellersta Finland
 • Uleåborg
 • Lappland
 • Riksdagskandidater per parti

 • SAML
 • CENT
 • SDP
 • PIR
 • SAF
 • GRÖNA
 • VÄNST
 • SFP
 • LIBE
 • KD
 • FP
 • KL
 • KAP
 • DRP
 • RN
 • MP
 • FFF
 • FKP
 • MF
 • FA
 • Riksdagskandidater per år

 • 2019
 • 2015
 • 2011
 • 2007