Engagera dig

Jobba med oss

Önskade färdigheter

 • Finsk- eller svenskspråkig copywriting och översättning
 • Finskt eller svenskt innehållsskapande
 • Videografi
 • Fotografi
 • live streaming
 • Grafisk design
 • Illustration

Uppgifter att hjälpa till med

Grafik

 • Göra logotyp och varumärke
 • Göra affischer och reklammaterial

Evenemang

 • Hitta platser för evenemang
 • Hitta samarbetsorganisationer för evenemang
 • Hitta högtalare för evenemang
 • Hitta värdar för evenemang
 • Marknadsför evenemang lokalt

Forskning

 • Skriva akademiska artiklar

Projekt

Forskning om finländska universitetsvärldens hantering av ämnet

Diskuterar finländska universitet och institutioner genital autonomi på de platser där det bör diskuteras? Ignorerar finländska universitet och institutioner genital autonomi och genital cutting i diskussioner om sexuellt våld och kroppslig autonomi?

Översättning av relevant forskning

Skapa finsk- och svenskspråkigt innehåll från nyare vetenskapliga studier och akademisk litteratur.


Jobba med oss