Intakt rf

Intakt rf:s syfte är att främja barns rätt till sin egen kropp, främst genom aktivitet inom området genital autonomi.

Genital autonomi – barns rätt till självbestämmande över den egna kroppen

Evenemanget är på engelska
Rum U3032, 3:e våningen
Helsingfors universitets huvudbyggnad
Unionsgatan 34, 00100 Helsingfors

2023 års riksdagsvalskandidater

2023 års riksdagskandidaters hållning gällande att skydda barn från icke-medicinskt skärande i könsorganen
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja
Intakt rf @intakt_ehja