Öppen infokväll: Genital autonomi för barn i Finland

Evenemanget är på finska
-
Stream:
https://youtu.be/i4BYAV9iLko

En överblick över politiska och lagstiftningsmässiga framskridanden 2008 – 2022.