Öppen infokväll: Genital autonomi för barn i Finland

Evenemanget är på engelska
-
Stream:
https://youtu.be/qaJ-qz0RgTU

En överblick över politiska och lagstiftningsmässiga framskridanden 2008 – 2022.