Vuoden 2023 Vihreän liiton eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Vihreän liiton eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroVaalipiiriIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Mirka Soinikoski47HämeSuojellaan 2023, 2019, 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152019
Saara Hyrkkö204UusimaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Jokaisella lapsella tulee olla oikeus keholliseen koskemattomuuteen. Neuvottelin aihetta koskevia kirjauksia eduskunnan hyväksymään mietintöön, kun käsittelimme kansalaisaloitetta tyttöjen sukuelinten silpomisesta.🔗
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Teemu Kaskinen32Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä: Lapset eivät tee päätöksiä sukupuolielintensä leikkauksista. Siksikin heitä tulee suojella.
 2. Kyllä: Kenenkään sukupuolielimiä ei tule silpoa rituaalisesti.
 3. Kyllä: On yhteiskunnan tehtävä ja velvollisuus suojella lapsia, kun heihin kohdistuu väkivaltaa. Suojaa tarvitaan ja sen eteen tulee tehdä töitä.
Sofia Virta163Varsinais-Suomi
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Noora Koponen212Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152019
Anna Moilanen67Pirkanmaa
 1. Kyllä: Kyllä, meidän tulee suojella kaikkia lapsia heidän ikä- ja ymmärrystaso huomioiden. Lapsillakin tulee olla oikeus kehorauhaan ja koskemattomuuteen.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023
Tanja von Knorring76Pirkanmaa
 1. Kyllä: Tätä vaadimme translain käsittelyn yhteydessä erityisesti intersukupuolisille, joita saamiemme tietojen mukaan leikattiin 8 kpl v 2021 HUS-alueella. Kielto koskisi tietysti kaikkia lapsia ja nuoria, ei vain intersukupuolisia.
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Tämä työ on minulla luonteva jatko, kun olen ollut keskeisesti mukana vaikuttamassa translain syntyyn.
Katja Andrejev28Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023, 2015, 2011, ei vastattu 20192019, 2015, 2011
Sami Kumpulainen148Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni kriittinen suhtautuminen ympärileikkauksiin on perustelua: ympärileikkaus ei näytä tuottavan merkittäviä terveydellisiä hyötyjä, eikä sitä toteutettaessa lapsen mielipiteen kysyminen ole mahdollista, vaikka kyse on hänen kehostaan. Uskonnollisten tai kulttuuristen ympärileikkausten kielto saattaisi johtaa siihen, että operaatiot teetätettäisiin joka tapauksessa; pimeästi ammattitaidottomammilla leikkaajilla. Pitkällä aikavälillä ympärileikkaukset kuitenkin todennäköisesti vähenisivät, mikä olisi lasten oikeuksien kannalta parannus.🔗
Minna Lindgren227Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on kivulias toimenpide, johon ei ole terveydellisiä tai lääketieteellisiä perusteita.🔗
Satu Heinonen37Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Alviina Alametsä216HelsinkiSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Maria Ohisalo230Helsinki
 1. Kyllä: Haluamme kieltää lasten sukuelinten silpomisen ja intersukupuolisten lasten kosmeettiset leikkaukset.
 2. Kyllä: Jokaisella lapsella on sama oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen sukupuoleen katsomatta.
 3. Kyllä
Suojellaan 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Eve Rämö223UusimaaSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Jaakko Mustakallio68PirkanmaaSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Iiris Suomela73PirkanmaaSuojellaan 2019
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152019
Krista Mikkonen150Savo-KarjalaSuojellaan 2007
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015
Esa Aalto67OuluSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Latékoé Lawson Hellu75OuluLoukataan 2015, 2011, 20072019, 2015, 2011, 2007
Jenni Pitko77OuluSuojellaan 2019
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Thomas (Tuffe) Elfgren197UusimaaSuojellaan 2023, 2015, ei vastattu 20112015, 2011
Kimmo Perkkiö154Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Julia Sangervo72Pirkanmaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Aila Vilkka41Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Reetta Vanhanen236Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Pekka Haavisto220Helsinki
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Atte Harjanne221Helsinki
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Mari Holopainen222Helsinki
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152019
Tiina Elo198Uusimaa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Inka Hopsu202Uusimaa
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 20112023, 2019
Henna Partanen221UusimaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Oikeus päättää omasta kehostaan kuuluu jokaiselle itselleen. Leikkauksella on vaikutus ihmisen koko loppuelämään eikä vauva voi antaa sellaiseen suostumustaan.🔗
2019
Eva Tawasoli228UusimaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Olen vuosia kannattanut poikien rituaalisten ympärileikkausten kieltoa. Ympärileikkaus rikkoo poikien ruumiillista koskemattomuutta, jonka pitäisi olla perustuslaillinen oikeus. Samoin ympärileikattuina he kantavat uskontokunnan symbolia kehossaan lopun elämää, mikä rikkoo uskonnonvapautta, joka pitäisi myös olla perustuslailla turvattu.🔗
2019
Tarmo Thorström77SatakuntaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Poikien ympärileikkaus ei-lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Niille, joille asia on kulttuurisesti tai uskonnollisesti tärkeä, on tarjottava aikuisiällä tehtävää ympärileikkausta, joka ei kuitenkaan jatkossakaan kuulu julkisesti rahoitettuun terveydenhuoltoon.🔗
2019, 2007
Maija Kranni42HämeSuojellaan 2023, 20192019
Olga Haapa-aho59PirkanmaaSuojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Ruumiillinen koskemattomuus on niin tärkeää, ettei uskonnon perusteella tehtäviä toimenpiteitä tule sallia.🔗
2019, 2015
Ninni Pehkonen69PirkanmaaSuojellaan 2023, 20192019
Juhana Suoniemi74PirkanmaaSuojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Tiedän tämän hankalaksi kysymykseksi, mutta olen sitä mieltä, että tässäkin pitää huomioida lapsen ja nuoren oma tahto. Ympärileikkaus on kuitenkin peruuttamaton, merkitsevä ja kivulias toimenpide, jota pieni lapsi ei voi ymmärtää.🔗
2019, 2015
Oras Tynkkynen75Pirkanmaaei vastattu 2023, 2011
2023 Kommentti:
Olen kallellani kieltämisen kannalle, mutta pidän kysymystä aika hankalana.🔗
2019, 2011, 20072023, 2011, 2007
Hanna Holopainen29Kaakkois-Suomi
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019
Laura Ala-Kokko6VaasaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Kenenkään fyysistä koskemattomuutta ei tule rikkoa. Vain lääketieteelliset syyt oikeuttavat peruuttamattomat muutokset lapsen kehoon.🔗
2019, 2015
Lotta Alhonnoro7VaasaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.🔗
2019, 2015
Tuomas Ojajärvi13VaasaSuojellaan 2023, 20192019
Bella Forsgrén69Keski-Suomi
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Nico Holmberg71Keski-SuomiSuojellaan 2015, 20112019, 2015, 2011
Silja Keränen73OuluSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Taru Hallikainen69OuluSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Kaikkien sukupuolten ympärileikkaus ja silpominen muista kuin lääketieteellisistä syistä tulee kieltää.🔗
2019
Aleksi Mäntylä46HämeSuojellaan 2015, ei vastattu 20072015, 2011, 2007
Pekka Raukko40Kaakkois-SuomiLoukataan 2023, 2011
2023 Kommentti:
On vaikea kieltää toimenpidettä motiivin perusteella. Jos se on sallittu yhdellä motiivilla, niin miksi se on kielletty toisella motiivilla. Ja kuka ne todelliset motiivit edes selvittää.Toisin kuin tyttöjen silpominen, poikien ympärileikkaus on varsin harmiton toimenpide, jonka hyödyistä ja haitoista on erilaisia näkemyksiä.🔗
2011
Tommi Liinalampi216UusimaaSuojellaan 2023, 20192019
Bicca Olin231HelsinkiSuojellaan 20192019
Sirpa (Siru) Kauppinen209UusimaaLoukataan 20072019, 2015, 2011, 2007
Riina Lumme156Varsinais-SuomiSuojellaan 20192019
Perttu Jussila63PirkanmaaSuojellaan 20192019
Tiina Wesslin77PirkanmaaSuojellaan 20232019
Marko Perälä14VaasaSuojellaan 20192019
Anni Teerikangas20VaasaSuojellaan 20192019
Irena Ulvinen21VaasaSuojellaan 20152015
Marianne Juntunen33LappiSuojellaan 20232015
Toni Juvonen143Savo-KarjalaSuojellaan 20232011
Johanna Laakso11VaasaSuojellaan 20072007
Suvi Syrjä19VaasaLoukataan 20072007
Teppo Halonen36HämeSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Muista kuin lääketieteellisistä syistä ei pidä tehdä mitään pysyviä muutoksia ihmiskehoon ilman kyseisen henkilön antamaa suostumusta. Pieni lapsi ei pysty tällaista suostumusta antamaan.🔗
Seija Helander70Keski-SuomiSuojellaan 2023
Irmeli Elomaa68Satakuntaei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Lasten ympärileikkaus tulee kieltää ilman lääketieteellistä syytä. Mutta aikuisella miehellä on oikeus tähän sallittava, mutta pitää huolehtia että nekin tehdään ammattilaisten toimesta eikä puoskareina. Naisen ympärileikkaus on aina rikos ihmisyyttä vastaan.🔗
Santeri Leinonen215UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Asia on monimutkainen ja edellyttää lisää perehtymistä. Olen taipuvainen itse ajattelemaan, että lapsen etu on aina ensisijainen, eikä pysyviä fyysisiä vahinkoja tulisi lapsiin aiheuttaa.🔗
Ville Tulkki230Uusimaaei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Kirurgisista toimenpiteistä alaikäisille ilman lääketieteellistä syitä pitäisi lopulta luopua. Tämä on kuitenkin kulttuurillisesti haastava asia, ja suora kielto voisi viedä ympärileikkaukset joko ulkomaille tai tilanteisiin ilman asiaankuuluvaa lääketieteellistä valvontaa.🔗
Rami Käkönen153Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskonto ei voi olla peruste sille, että ihmiselle aiheutetaan perusteetonta ja tarpeetonta kärsimystä tai terveydellistä haittaa.🔗
Mirva Salonen160Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
Coel Thomas235HelsinkiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä on räikeä loukkaus lapsen kehon koskemattomuuteen. Monet vanhemmat eivät tarkoita pahaa, kun näin tekevät, koska se liittyy yleensä heidän kulttuuriin. Vanhemmat ja etenkin lapset ovat tässä kulttuurinsa uhreja. Ihmisten tulisi saada päättää omasta kehostaan täysin itse.🔗
Emma Päkkilä78OuluSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kaikilla tulee olla itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa ilman uskonnollisia poikkeuksia. Lapsi ei voi itse tällaisesta asiasta päättää, eikä loppuelämään vaikuttavaa toimenpidettä pidä tehdä vain vanhempien tahdosta.🔗
Heidi Aaltonen148Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus tulee tehdä vain terveydellisistä syistä, esim ahtaan esinahan takia. Ei muista syistä.🔗
Ida Lassila35LappiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Se on väkivaltaa ja lapsen oma päätösvalta kehoonsa häpäistään.🔗
Janna-Riia Koivu152Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Koen, että kyse on oman kohon koskemattomuudesta. Jokaisen tulee pystyä päättämään omaan kehoon kohdistuvista toimenpiteistä. Tietenkin, jos henkilö haluaa tehdä toimenpiteen ollessaan vanhempi, on kyse hänen omasta päätöksestä.🔗
Kyösti Ylikulju82Keski-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kaikkien lasten leikkely uskonnollisista tai kulttuurisista syistä tulee kieltää. Ihmiset saavat hankkia näitä operaatioita omatoimisesti aikuisena, mikäli niin haluavat. Kielto pitää tehdä kuitenkin huolellisesti niin, ettei se lisää vielä vaarallisempia maallikoiden tekemiä leikkauksia.🔗
Lauri Kaunisaho146Savo-KarjalaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kehollinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös pojille.🔗
Leni Niinimäki220UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lainsäädännön täytyy lähteä siitä, että jokaisen lapsen oikeus koskemattomuuteen on ensisijaista. Tämän periaatteen mukaisesti myös poikien ympärileikkauksiin liittyvää lainsäädäntöä on syytä tarkentaa ja arvioida suhteessa lääketieteen hoitokäytäntöihin.🔗
Nina Miettinen228HelsinkiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tehtävä ympärileikkaus tulee lopettaa, sillä se loukkaa lapsen koskemattomuutta Täysi-ikäinen ihminen voi itse päättää, haluaako ympärileikkauksen.🔗
Ninni Saarinen155Savo-KarjalaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Samalla tavalla kuin tyttöjen ympärileikkaus, myös poikien ympärileikkaus rikkoo heidän ruumiillista koskemattomuuttaan. Mikään uskonto ei ole korkeammalla kuin ihmisoikeudet ja jokaisen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen tulee varmistaa.🔗
Olga Gilbert200UusimaaSuojellaan 2023
Peppi Seppälä225UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei tule sallia. Poikien tai keiden muidenkaan keholliseen itsemääräämisoikeuteen ei tule koskea ilman perusteltua lääketieteellistä syytä. Jos ihminen haluaa uskonnollisista syistä suorittaa ympärileikkauksen tulee tämä sallia, kunhan hän on tarpeeksi vanha päättämään omasta kehostaan (esim. 15 vuotta)🔗
Petra Varjus48HämeSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kaikkien lasten kehollisen itsemääräämisoikeuden tulee toteutua. Mikäli ympärileikkausta ei lääketieteellisistä syistä tarvita, sitä ei tule lapselle toteuttaa.🔗
Petri Pietiläinen38Kaakkois-Suomiei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Täytyy tunnustaa, että joudun vastaamaan näin tyhmästi, koska olen toisaalta niiden kieltämisen mutta toisaalta niiden sallimisen kannalla. En pysty määrittämään, kumpi vaihtoehdoista on painavampi.🔗
Riina Bhatia217HelsinkiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta, eikä lapseen saisi kajota uskonnollisista syistä toimenpiteellä johon liittyy myös terveydellisiä riskejä.🔗
Tia Seppänen226UusimaaSuojellaan 2023
Timo Kilpiäinen210UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus tulisi olla sallittu Suomessa vain yli 18-vuotiaille.🔗
Riikka Siivonen76SatakuntaSuojellaan 2023
Jami Haavisto8VaasaSuojellaan 2023
Petteri Maljamäki38LappiSuojellaan 2023
Riitta-Liisa Joutsenlahti40Hämeei vastattu 2023
Sari Susanna Jokinen39HämeSuojellaan 2023
Fatim Diarra218Helsinki20192023
Kasper Kivistö224Helsinki2019
Amanda Pasanen232Helsinki2019
Oula Silvennoinen233Helsinki2019
Ozan Yanar237Helsinki2019, 20152015
Markus Myllyniemi219Uusimaa2019
Tuire Kaimio208Uusimaa2019
Saija Porramo158Varsinais-Suomi2019
Henry Flinkman69Satakunta2019
Laura Pullinen73Satakunta2019
Merve Çaglayan58Pirkanmaa2019
Matti Helimo61Pirkanmaa2019
Jenni Aikio27Kaakkois-Suomi2019
Veli Liikanen35Kaakkois-Suomi2019, 2015, 2011
Marja Berg142Savo-Karjala2019
Kaisa Kantele145Savo-Karjala2019
Petri Nieminen151Savo-Karjala2019, 2011
Tarmo Ketola74Keski-Suomi2019
Leena Lyytinen75Keski-Suomi2019
Mika Flöjt68Oulu2019, 2015, 2011
Monika Kangas-Siira72Oulu2019
Seppo Sorvari81Oulu2019
Marjo Tapaninen82Oulu2019
Susa Vikeväkorva83Oulu2019
Tiina Huilaja32Lappi2019
Petri Leinonen36Lappi2019, 2015
Tiia Lintula217Uusimaa2015
Reetta Hulmi70Satakunta2015
Marjaana Kanervo31Kaakkois-Suomi2015
Harri Hölttä205Uusimaa2015, 2011
Ari Marjeta149Savo-Karjala2015
Tuuli Kousa225Helsinki2011
Aila Mustamo76Oulu
Aki Heiskanen70Oulu
Aliisa Wahlsten162Varsinais-Suomi
Anna Roos40Lappi
Eemeli Takanen79Keski-Suomi
Elisa Aaltola147Varsinais-Suomi
Ella Partanen153Savo-Karjala
Elma Hyöky72Keski-Suomi
Esko Romsi79Oulu
Essi Lindberg155Varsinais-Suomi
Helinä Lähdesluoma76Keski-Suomi
Iina Hänninen62Pirkanmaa
Jarkko Santala75Satakunta
Jarmo Pasanen222Uusimaa
Jenni Weber81Satakunta
Jenni Kuisti10Vaasa
Johanna Nuorteva229Helsinki
Johanna Ketola73Keski-Suomi
Jonathan Hemming9Vaasa
Jonne Mustonen37Kaakkois-Suomi
Jonni Lehtiranta226Helsinki
Jukka-Pekka Puro159Varsinais-Suomi
Julia Liljegren71Satakunta
Kaapo Haapanen219Helsinki
Kaisa Räsänen71Pirkanmaa
Katri Savolainen77Keski-Suomi
Katriina Janhunen30Kaakkois-Suomi
Kirsi-Marja Laitinen45Häme
Kristiina Raula74Satakunta
Kuura Helanen38Häme
Laura Tarvainen41Lappi
Laura Tulikorpi229Uusimaa
Laura Sahlgren16Vaasa
Mari Lotila218Uusimaa
Maria Saita17Vaasa
Matti Saarni224Uusimaa
Michael Pounds39Kaakkois-Suomi
Miia Immonen71Oulu
Miisa Mink36Kaakkois-Suomi
Mika Rämet80Oulu
Mikko Viilo231Uusimaa
Minerva Kastehelmi41Häme
Nuutti Kujansuu65Pirkanmaa
Oona Käyhkö33Kaakkois-Suomi
Oona Foster151Varsinais-Suomi
Outi Huusko203Uusimaa
Pasi Lehti154Varsinais-Suomi
Pyry Väre80Satakunta
Reija Friman199Uusimaa
Rene Ahonen149Varsinais-Suomi
Sakari Kouti74Oulu
Samuel Jyrinki206Uusimaa
Sanna Kivineva211Uusimaa
Selinä Nera157Varsinais-Suomi
Shawn Huff223Helsinki
Sirpa Repo70Pirkanmaa
Stiina Lahikainen66Pirkanmaa
Teemu Laine44Häme
Teemu Laukkanen34Kaakkois-Suomi
Teemu Virtanen84Oulu
Bilola Theresia Epse Samfoga Doh150Varsinais-Suomi
Tommi Nummelin72Satakunta
Tuomo Kondie147Savo-Karjala
Ulriika Sundell161Varsinais-Suomi
Varpu Wiens43Lappi
Vilma Viitasaari81Keski-Suomi
Vilma Järvisalo64Pirkanmaa
Timo Halttula60Pirkanmaa
Kasper Strömman234Helsinki
Susanna Airola215Helsinki
Ella Keski-Panula34Lappi
Maria Huhmarniemi31Lappi
Pyry Lätti37Lappi
Saana Veltheim42Lappi
Sari Sanneli Alakulppi30Lappi
Satu Miettinen39Lappi
Heikki Susiluoma78Keski-Suomi
Tuija Toikkanen80Keski-Suomi
Gyan Dookie196Uusimaa
Jaakko Kyrö214Uusimaa
Janne Hirvasvuopio201Uusimaa
Kati Sointukangas227Uusimaa
Lilli Kahri207Uusimaa
Maarit Kuusisaari-Bergström213Uusimaa
Samu Viitanen232Uusimaa
Henri Välikangas79Satakunta
Juha-Pekka Vaarala78Satakunta
Eeva Närhi152Savo-Karjala
Markus Sjöberg156Savo-Karjala
Tanja Kaipainen144Savo-Karjala
Timo Laakso43Häme
Venla Avelin35Häme
Lotta Saarteinen15Vaasa
Shirin Namiq12Vaasa
Thomas Snellman18Vaasa