Vuoden 2023 Savo-Karjalan eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Savo-Karjalan eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroPuolueIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Sari Essayah74KDLoukataan 2023, 2019, 2015, 2007
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20072023, 2019, 2015
Tiina Grönlund33PS
 1. Kyllä: Lapsille tulee taata ruumiillinen koskemattomuus. Tätä edellyttää YK:n lasten oikeuksien julistuskin.
 2. Kyllä: Ehdottomasti.
 3. Kyllä: Varmasti tulen ajamaan asiaa.
2019
Nanna Väätäinen45PS
 1. Kyllä: Sama oikeus tulee olla sekää tytöillä, että pojilla.
 2. Kyllä: Lainsäädännön muutos on ehdottomasti tarpeen.
 3. Kyllä: Kyllä. Olenkin jo osallistunut mm. PS-Nuorison kansalaisaloitteen tukemiseen aiheesta.
Marko Kilpi7KOK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Hanna Huttunen109KESK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Pekka Mustonen89PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Kyseessä on törkeä pahoinpitely ja pysyvän ruumiinvamman tuottaminen. Tuomion on tultava sen perusteella. Ehdoton ei siis tällaiselle toiminnalle. Aikuisena ihminen voi sitten hommata ympärileikkauksen tai mitä nyt ikinä tahtookaan itselleen.🔗
2019, 2015, 2011
Harri Väänänen44PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023, Suojellaan 20192019
Jari Nikkinen91PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Kyllä. Ei-lääketieteellinen sukuelinten leikkaus tulee kriminalisoida erillislailla. Uskonnolliset syyt ovat lähinnä tekosyitä. Mitään järkeä niissä ei ole mielestäni.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta ja oikeuksia.alaikäisen pojan terveys on aina etusijalla.🔗
Leena Heikkinen93VAS
 1. Kyllä: Ihmisen oikeus kehonsa koskemattomuuteen koskee myös, ja aivan erityisesti lapsia, eikä siitä tule saada poiketa kulttuuristen tai uskonnollisten syiden perusteella. Tämä koskee myös intersukupuolisia lapsia.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lasten kehollinen koskemattomuus on asia, josta ei tule tinkiä uskonnollisista syistä minkään sukupuolen kohdalla.🔗
Kari Pohjola82KD
 1. Kyllä: Vaikka eri kulttuurit harrastaa kyseistä toimintaa en näe sen kuuluvan nykypäivään.
 2. Kyllä: Vanhemmilla ei saa olla oikeutta päättää lapsen puolesta. Rangaistuksien tulee olla kovia jos käytetään ’puoskaria’.
 3. Kyllä
2019
Jorma Ahponen49VL
 1. Kyllä: .
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Pertti Nylund64LIIK
 1. Kyllä: On täysin sopimatonta aiheuttaa lapselle tarpeetonta kärsimystä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Sanna Antikainen32PSSuojellaan 2019, 2015
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Sami Kumpulainen148VIHR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni kriittinen suhtautuminen ympärileikkauksiin on perustelua: ympärileikkaus ei näytä tuottavan merkittäviä terveydellisiä hyötyjä, eikä sitä toteutettaessa lapsen mielipiteen kysyminen ole mahdollista, vaikka kyse on hänen kehostaan. Uskonnollisten tai kulttuuristen ympärileikkausten kielto saattaisi johtaa siihen, että operaatiot teetätettäisiin joka tapauksessa; pimeästi ammattitaidottomammilla leikkaajilla. Pitkällä aikavälillä ympärileikkaukset kuitenkin todennäköisesti vähenisivät, mikä olisi lasten oikeuksien kannalta parannus.🔗
Virve Mikkonen26SDP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaukseen suhtaudutaan pienenä toimenpiteenä ja siksi se on helpompi mieltää sallivaksi uskonnollisista tai kulttuurisista syistä. Ei tule unohtaa muita toimenpiteitä, joita halutaan selittää uskonnollisina/kulttuurillisena, tästä on olemassa julma esimerkki tyttöjen silpominen.🔗
Jan Kauppinen61LIIK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Teija Vesanen58VL
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on pahoinpitelyä. Sukupuolielinten silpomista ei tulisi minkään uskonnon siivellä hyväksyä.🔗
Zibelina Armassalo47KRIP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Sivistysvaltiossamme ei ole mitään syytä jatkaa yhtään päivää poikien eikä tyttöjen silpomista mikä on kaiken lisäksi kidutusta jos oikeilla sanoilla puhutaan ja minähän puhun.🔗
Katariina Hätinen136VKK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Juha Kotivuori63LIIK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023
Oona Kanteleenmäki48KRIP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Markku Eestilä2KOKSuojellaan 2007
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011
Krista Mikkonen150VIHRSuojellaan 2007
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015
Juhani Tanski125SKPSuojellaan 2023, 2015, 20112019, 2015, 2011
Kari Kulmala9KOKSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015, 20112015
Anni Kivistö123SKPSuojellaan 2023, 2019, ei vastattu 20152019, 2015, 2011
Mika Hiltunen34PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Kimmo Perkkiö154VIHR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Tommy Häyrynen132RKP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2011
Markku Maasilta99VAS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Outi Peltola39PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Kari Hiltunen71LIIK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Riku Sottinen68LIIK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Seppo Eskelinen19SDP
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20072023, 2019
Tuula Väätäinen31SDP
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2011, 2007
Hannu Hoskonen108KESK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2007
Matti Semi105VAS
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072019, 2015
Osmo Kokko78KDSuojellaan 2019, Loukataan 20152019, 2015, 20112011
Minna Reijonen41PS
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Jussi Wihonen46PS
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20072019
Pirjo Backman72KDSuojellaan 2023, 20192019
Paavo Svenn124SKPSuojellaan 2023, 2007
2023 Kommentti:
Ainoastaan lääketieteellisistä syistä sallittutoimenpide.🔗
2011, 2007
Altti Parviainen135VKKSuojellaan 20192019
Joel Elmaci3KOKLoukataan 20192019
Pekka Niiranen10KOKLoukataan 20112019, 2015, 2011
Rauno Pikkarainen103VASSuojellaan 20152019, 2015, 2011, 2007
Toni Kallioinen122SKPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys ei muutoinkaan sallita minkään ruumiinosan silpomista ilman lääketieteellistä syytä, niin miksi penis olisi poikkeus?🔗
2019, 2015
Outi Mara37PSSuojellaan 20232019
Henri Uljonen42PSSuojellaan 20192019
Björn Cederberg73KDei vastattu 20192019, 2015, 2007
Henry Määttä38PSei vastattu 20232019, 2015
Kati Hynninen5KOKSuojellaan 2023
Maija Silvennoinen84KDLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Tiettyihin uskontoihin kuuluu tietyt rituaalit.🔗
2015
Markku Rossi119KESKSuojellaan 20072015, 2011, 20072015, 2011, 2007
Toni Juvonen143VIHRSuojellaan 20232011
Tanja Airaksinen17SDPSuojellaan 2023
Teemu Backnäs18SDPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
En näe järkevänä, että poikalapsista leikataan palasia pois uskonnolisista tai kulttuurillisista syistä. Lääketieteelliset syyt ovat ymmärrettäviä. Minusta sekulaarisena maana meidän pitää pystyä puuttumaan, niin poika kuin tyttölasten ympärileikkauksiin. Tässä valistus toiminee parhaiten.🔗
Mikko Hiltunen20SDPSuojellaan 2023
Sanna Kauppinen23SDPSuojellaan 2023
Tuomo Lapveteläinen110KESKSuojellaan 2023
Kim Lilja53VLSuojellaan 2023
Outi Reinikainen66LIIKSuojellaan 2023
Lauri Kaunisaho146VIHRSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kehollinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille, myös pojille.🔗
Ninni Saarinen155VIHRSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Samalla tavalla kuin tyttöjen ympärileikkaus, myös poikien ympärileikkaus rikkoo heidän ruumiillista koskemattomuuttaan. Mikään uskonto ei ole korkeammalla kuin ihmisoikeudet ja jokaisen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen tulee varmistaa.🔗
Jarmo Peltola130LIBESuojellaan 2023
Jere Nuutinen114KESKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkausta tai muuta ihmisten silpomista ei tule sallia uskonnollisten tai kulttuuristen syiden takia, vaan vain ja ainoastaan lääketieteellisistä syistä.🔗
Maija Kuivalainen96VASSuojellaan 2023
Ilkka Malinen100VASei vastattu 2023
Rauno Miettinen129LIBESuojellaan 2023
Hannu Haukka76KDLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Pitää kuitenkin huolehtia, että asia hoidetaan ammattitaitoisesti ja kunnioittavasti.🔗
Anu Östman134VKKSuojellaan 2023
Ella Kärki80KDei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus tarkoittaa koko esinahan tai sen kärkiosan poistamista leikkauksella. Useimmiten kyseessä on uskontoon liittyvä rituaali, mutta ympärileikkaus voidaan suorittaa myös kulttuurisista, lääketieteellisistä tai esteettisistä syistä. Poikien ympärileikkauksella on pitkä perinne juutalaisuudessa ja islamissa, joissa toimenpide liittyy syvästi uskontoon. Juutalaisuudessa ympärileikkaus on initiaatioriitti. Islamissa miestä ei pidetä täysivaltaisena, jos häntä ei ole ympärileikattu. Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Joissakin anglosaksisissa maissa ympärileikkauskäytäntö on levinnyt laajalle myös kulttuurisista syistä, sillä ympärileikkauksesta ajatellaan olevan terveydellistä ja siveydellistä hyötyä. Afrikassa ympärileikkausta käytetään myös siirtymisriittinä aikuisuuteen. Samalla tavalla pitää kieltää tyttöjen sukuelinten silpominen. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella eli ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen tai vahingoittaminen jollain muulla tavalla. Silpomisesta käytetään myös termiä FGM. Lyhenne tulee sanoista female genital mutilation. Silpominen tehdään kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä.🔗
Eero Klaavo77KDLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on olennainen osa joissakin maailmanuskonnoissa kuten juutalaisuudessa ja islamissa. Leikkauksen kiellolla nämä ihmiset ajetaan puoskareiden pariin. Uskonnolliset ympärileikkaukset tulee suorittaa terveysturvallisesti, mutta ei yhteiskunnan varoin.🔗
Pekka Koponen62LIIKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei ole nykyaikaa🔗
Matti Turunen85KDei vastattu 2023
Aleksi Löfgrén88PIRSuojellaan 2023
Leena Pöksyläinen65LIIKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lääkärin tekemänä ja lääketieteellisestä syystä on ok. Tyttöjen ympärileikkaus on silpomista.🔗
Teemu Jumppanen87EOPSuojellaan 2023
Santeri Laustela128LIBESuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kenelläkään ei tule olla oikeutta tehdä peruuttamattomia toimenpiteitä toisen vartalolle ilman pätevää lääketieteellistä syytä. Jokainen täysi-ikäinen voi halutessaan ympärileikkauttaa itsensä omakustanteisesti.🔗
Minski Räty56VLSuojellaan 2023
Juha Pitkänen104VASSuojellaan 20232019, 2011
Tiia Mustonen90PIRSuojellaan 2023
Miia Heikkinen59LIIKSuojellaan 2023
Vilho Mikkonen25SDP2019
Timo Suhonen30SDP2019, 2015, 20112023
Timo Elo4KOK2019, 2011
Vesa Linnanmäki111KESK2019
Auli Piiparinen115KESK2019
Sakari Laitinen98VAS2019
Laura Meriluoto101VAS20192023
Martti Vaskonen126SKP2019, 2015, 2011, 2007
Ilpo Kärkkäinen35PS2019
Marja Berg142VIHR2019
Kaisa Kantele145VIHR2019
Petri Nieminen151VIHR2019, 2011
Jasmin Pyöriäinen83KD2019
Teemu Soini67LIIK2019
Seppo Haavisto139VKK2019
Marjo Vallius-Hyttinen16KOK
Ari Marjeta149VIHR2015
Juha Mustonen113KESK2015
Sakari Pääkkö13KOK2015
Petteri Tahvanainen106VAS2015, 2011, 2007
Jaana Turunen15KOK
Karita Kaita6KOK
Karoliina Partanen12KOK2023
Kari Riihola14KOK
Anne Knaapi8KOK
Kari Ojala11KOK
Suraindran Kamalakanan133RKP
Heikki Saraste131LIBE2007
Ella Partanen153VIHR
Tuomo Kondie147VIHR
Adam Al-Sawad92VAS
Maura Häkki94VAS
Heikki Korppi95VAS
Niina Laitinen97VAS
Tiina Niskanen102VAS
Heidi Hartikainen75KD
Harri Koskela79KD
Annukka Ojala81KD
Ahti-Pekka Vornanen86KD
Sari Järn21SDP
Emilia Kangaskolkka22SDP
Heikki Miettinen24SDP
Anna Puruskainen-Saarelainen27SDP
Sanna Rissanen28SDP
Annu Räsänen29SDP
Hannu Lahtinen36PS
Risto Pirinen40PS
Timo Vornanen43PS2023
Asko Miettinen112KESK
Jertta Harinen107KESK
Markku Siponen120KESK2023
Merja Rautiainen117KESK
Riikka Pirkkalainen116KESK
Timo Ripatti118KESK
Timo Väänänen121KESK
Arto Lukkarinen157MUUT
Anja Ruotanen55VL
Jani Rautiainen54VL
Janos Garam50VL
Jesse Jääskeläinen51VL
Pauliina Kuhlmann52VL
Pekka Timonen57VL
Eeva Närhi152VIHR
Markus Sjöberg156VIHR
Tanja Kaipainen144VIHR
Veera Airas127LIBE
Kirsi Hirvonen70LIIK
Pasi Kuosmanen69LIIK
Sari Huovinen60LIIK
Erik Michelsson140VKK
Mauri Hirvonen141VKK
Jouni Jokela137VKK
Sami Röksä138VKK