Vuoden 2023 RKP:n eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 RKP:n eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroVaalipiiriIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Simon Granroth90Helsinki
 1. Kyllä: Det är helt klart att rätten till kroppsintegritet inte kan vara beroende av om man råkar födas med en penis eller inte. Att skära i barn och människor i allmänhet är helt enkelt fel och ingen religion, tradition eller sedvänja gör det rätt att skära loss delar av människobarn. Sådan barbarism är det dags att vi som ett samhälle och rentav civilisation kommer vidare ifrån. Ifall någon vill bli av med sin förhud i vuxen ålder är det givetvis ok.
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Självklart. Allt annat vore amoralt och misantropiskt.
Suojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ei ihmisen kehollinen koskemattomuus voi olla sukupuolesta riippuvainen. Kehonosan viiltäminen irti lapsesta tai ihmisestä ylipäätänsä on väärin, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta. Ei sivistyneessä yhteiskunnassa voi olla tilaa tällaiselle barbarismille, jossa leikellään lasten sukupuolielimiä. Mikäli ihminen vielä aikuisiässä haluaa esinahastaan eroon, niin se on tietysti jokaisen itse päätettävissä.🔗
2019
Camilla Sonntag-Wilenius142Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä: Barn bör även skyddas från andra eventuella åtgärder i hänseende till icke-medicinska ingrepp av könsorgan, t.ex. tillsättning av hymen, åtstramning eller ihopsyende av något som inte är medicinskt berättigat. Också då det gäller behandling av yngre barns bråck bör särskild försiktighet observeras.
 3. Kyllä: Jag ämnar behandla frågor gällande ovan nämnda ärenden så, att alla barns/människors integritet respekteras och deras självbestämmanderätt inte förminskas.
Suojellaan 2023, 2011
2023 Kommentti:
Lapsen tulee olla aina olla kokonaisuudessaan suojeltu eikä hänen kehoon saa kajota vahingoolisesti. Mahdolliset terveydelliset tarpeet ovat asia erikseen.🔗
2011
Petra Lind416Uusimaa
 1. Kyllä: Omskärelse på pojkar går tillbaka på flertusenåriga kulturellt och religiöst betingade traditioner och är för många en viktig sedvänja. FN:s barnkonvention förespråkar barns självbestämmanderätt över sin kropp och rätten att uttala sin åsikt i frågor som berör dem. Föräldrarnas eller släktens religiösa seder får ändå inte gå före barnens integritet och hälsa. Att även könsstympning av flickor motiveras med att ”det är tradition” är direkt groteskt. Kvinnlig könsstympning är ett allvarlig hot mot flickors och kvinnors hälsa: ingreppet är smärtsamt, riskfyllt och medför livslånga fysiska problem. Som jag ser det är direkt medicinska orsaker är det enda som berättigar skärande i barns könsorgan.
 2. Kyllä: Bara för att omskärelse av pojkar är ett mindre riskfyllt ingrepp än könsstympning av flickor betyder det inte att själva skärande är mera berättigat när det gäller pojkar. Alla barn ska ha lika rätt till en intakt kropp.
 3. Kyllä: Genital autonomi för alla barn är en viktig fråga, vi måste tydligare ta ställning mot kulturellt betingat skärande i barns könsorgan.
Suojellaan 2023
Eva Biaudet86HelsinkiLoukataan 2015
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 20152023, 2019, 2015
Kristian Wahlbeck108Helsinki
 1. Kyllä: Barnets rättigheter är mänskliga rättigheter som inte ska kränkas. Jag är läkare, och invasiva ingrepp utan medicinska grunder utan samtycke är inte förenliga med läkaretiken.
 2. Kyllä: Det är viktigt att kommande lagstiftning bygger på en grundlig konskevensbedömning. Intentionen med en sådan lag är att skydda barnen, och därför är det viktigt att lagen de facto inte leder till ökade illegala könsstympningar utförda av lekmän i hygieniskt dåliga förhållanden eller till att barn sänds utomlands för könsstympningar.
 3. Kyllä
Pia Tyyskä19Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20232019
Terhi Vörlund-Wallenius144Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Frida Forsblom-Prittinen409Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Loukataan 2023
Laura Johansson413Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni ei lapseen tulisi kajota, ellei ympärileikkaukselle ole lääketieteellistä syytä. Tässä ei mielestäni uskonto ja perinne ole ohituskaista lapsen silpomiseen.🔗
Markku Kanervisto36Keski-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Joakim Strand58Vaasa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Thomas Selenius104Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Tommy Häyrynen132Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2011
Anders Adlercreutz399Uusimaa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019, 2015
Thomas Blomqvist403Uusimaa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072019, 2015, 2011, 2007
Sandra Bergqvist130Varsinais-Suomi
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
20192023, 2019
Anna-Maja Henriksson47Vaasa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Anders Norrback53Vaasa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Mikko Ollikainen54Vaasa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Silja Borgarsdóttir Sandelin87HelsinkiSuojellaan 20152019, 2015, 2011
Kristian Rehnström423UusimaaLoukataan 20232019
Markus Blomquist133Varsinais-SuomiLoukataan 20192019
Hans Snellman56VaasaSuojellaan 20192019
Nina af Hällström412UusimaaLoukataan 20152015
Fredrik Rantala422UusimaaSuojellaan 2023
Tomas Lundström52SatakuntaSuojellaan 2023
Håkan Blomberg402Uusimaaei vastattu 20112011
Jari Aho133OuluLoukataan 2023
Juha Hurme93HelsinkiSuojellaan 2023
Elina Sagne-Ollikainen102Helsinki2019
Marcus Rantala98Helsinki2019, 2015, 2011
Otto Andersson400Uusimaa2019, 20152023
Elin Blomqvist-Valtonen404Uusimaa2019, 2015
Eva-Lena Gästrin410Uusimaa2019
Heidi Himmanen411Uusimaa2019
Patrik Karlsson415Uusimaa2019, 2015, 2011, 2007
Mikaela Nylander420Uusimaa2019, 2015, 2011, 20072015, 2011, 2007
Micaela Röman424Uusimaa2019
Heidi Seppälä425Uusimaa2019
Frida Sigfrids426Uusimaa2019
Anita Westerholm432Uusimaa2019
Henrik Wickström433Uusimaa2019, 20152023
Åsa Gustafsson139Varsinais-Suomi2019
Christoffer Ingo49Vaasa2019, 2015
Ida-Marie Jungell50Vaasa2019
Ramieza Mahdi52Vaasa2019
Sari Somppi57Vaasa2019
Tanja-Maria Nyman135Oulu2019, 2015
Päivi Storgård427Uusimaa2015, 2011
Tomas Björkroth132Varsinais-Suomi
Phuong (Betty Fvck) Dao88Helsinki
Henrika Franck89Helsinki
Steven Frostdahl46Vaasa2015, 2011
Anna Hultin-Pashley92Helsinki
Allyana Thomas107Helsinki
Henrik Dettmann406Uusimaa
Alexandra Lundmark417Uusimaa
Mathew Mailaparampil418Uusimaa
Anna-Karin Tötterman143Varsinais-Suomi
Gunilla "Gilla" Granberg136Varsinais-Suomi
Jerker Björkqvist131Varsinais-Suomi
Julie Wallin145Varsinais-Suomi
Katariina Leino140Varsinais-Suomi
Kjell Wennström146Varsinais-Suomi
Oscar Byman134Varsinais-Suomi
Veera Granroth137Varsinais-Suomi
Jan "Bambu" Eriksson135Varsinais-Suomi
Filip Schauman141Varsinais-Suomi
Bertha Simojoki106Helsinki
Emmi Piippo96Helsinki
Jutta Seppinen105Helsinki
Kalle Pusa97Helsinki
Kent Ketomäki94Helsinki
Morris Liemola95Helsinki
Satu Roberg101Helsinki
Henrika Backlund401Uusimaa
Karin Cederlöf405Uusimaa
Ida Flemmich408Uusimaa
Emilie Jäntti414Uusimaa
Kasper Nyberg419Uusimaa
Sara Ikävalko16Häme
Petteri Kaleva17Häme
Julia Ståhle428Uusimaa
Fredrik Waselius431Uusimaa
Joacim Sandbacka55Vaasa
Johanna Holmäng48Vaasa
Rainer Bystedt44Vaasa
Frans Villanen59Vaasa
Wilhelm von Nandelstadh78Pirkanmaa
Juhani Järvinen51Satakunta
Ida Susi53Satakunta
Suraindran Kamalakanan133Savo-Karjala
Johan Bardy72Kaakkois-Suomi
Pancho Nikander18Häme
Anders Wikström434Uusimaa2011
Nikolai Ylirotu20Häme
Veronica Helanen134Oulu
Pekka Sinervo136Oulu
Marja Lindberg51Vaasa
Niklas Guseff138Varsinais-Suomi
Otso Reijonen99Helsinki
Oona Hagman91Helsinki
Anders Portin421Uusimaa
Karl Åberg435Uusimaa
Emma Ringbom100Helsinki
Greger Forsblom45Vaasa
Kjell Törner430Uusimaa
Alex Seitsamo103Helsinki
Emmi Thompson429Uusimaa
Vesa Länsman50Lappi
Sebastian Ekblom407Uusimaa