Vuoden 2023 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroVaalipiiriIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Veijo Niemi155Pirkanmaa
 1. Kyllä: Tämä on minun näkemykseni
 2. Kyllä: Tämä saattaa olla vielä tarpeen
 3. Kyllä: En hyväksy ei lääketieteellisiä operaatioita ja sitä näkemystä puolustan myös eduskunnassa
Suojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
En löydä tarvetta tähän toimenpiteeseen ainakaan suomalaisille🔗
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152023, 2019
Leena Meri334Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Perussuomalaiset ovat vaatineet eduskunnassa tällä vaalikaudella sekä tyttöjen sukuelinten silpomisen pikaista kriminalisointia ja samoin poikien ympärileikkauksen kriminalisointia. Asia ei ole edennyt hallituksen esitykseksi. Lasten fyysinen koskemattomuus ja lasten oikeudet menee uskonnon harjoittamisen edelle . Kyse on ympärileikkausta osalta vauvasta ja ei-lääketieteellisiä turhia leikkauksia ei tule sallia uskonnon tai kulttuurin nimissä.🔗
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019, 2015
Marika Sorja209Helsinki
 1. Kyllä: Lasten oikeudet on mentävä yli uskonnnvapauden! https://marikasorja.wordpress.com/2023/02/20/lasten-ja-elainten-oikeudet-ennen-uskonnonvapautta/
 2. Kyllä: Mitään elimiä tai osia elimistä ei pidä saada poistaa uskonnollisista syistä ala-ikäiseltä.
 3. Kyllä: Ehdottomasti aion!
Suojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Mitään kehonosaa ei pidä poistaa uskonnollisista tai ei-lääketieteellisistä syistä alaikäiseltä. Kuului sitten uskomukseen esinahattomuus tai jokin muu älytön vaatimus. Aikuinen voi sitten itse tehdä omat päätökset kehostaan.🔗
2019, 2015
Arja Juvonen321Uusimaa
 1. Kyllä: Ehdottomasti, lasta on suojeltava näiltä toimenpiteiltä.
 2. Kyllä: Lasta on suojeltava.
 3. Kyllä: Olen toiminut tämän asian eteen eduskunnassa laatimalla mm kirjallisen kysymyksen ministerille jo vuonna 2017 ja nostanut asiaa esiin Agenda2030 keskusteluissa(kehitysprojekti). Myös Espoon valtuustossa olen nostanut teemaa esiin. Fenix ry:n raportti silpomisesta on tärkeä asiakirja.
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015, 2011
Henna Kajava323Uusimaa
 1. Kyllä: Ainoastaan ihminen itse voi omistaa oman kehonsa. Koska se on tärkeintä, mitä ihmisellä on, on pysyvien muutosten aiheuttaminen sille vasten täysi-ikäisen omistajansa suostumusta erityisen tuomittavaa. Vielä tuomittavammaksi teon tekee, jos kajoaa toisen sukuelimiin, joihin kajoaminen on omiaan aiheuttamaan erityisen vakavia psykosomaattisia ongelmia, arpia persoonallisuuteen sekä haittoja elämänlaatuun fyysisten ongelmien lisäksi.
 2. Kyllä: Kuitenkin tyttöjen sukuelinten silpomisesta tulee rangaista paljon ankarammin rikoksentekijää, koska siinä poistetaan myös paisuvaiskudosta ja toimenpide pilaa muutenkin sukuelimet paljon pahemmin kuin poikien ympärileikkaus.
 3. Kyllä: Uskonnolliset syyt tulee rinnastaa mihin tahansa muihin vakaumuksellisiin syihin, eikä näillä perusteilla voida rikkoa perusihmisoikeuksia ja vielä erittäin vakavalla tavalla.
Suojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Tämä on tärkein kitkemistä vaativa uskonnollinen tapa Suomessa. On käsittämätöntä, että seksuaalista väkivaltaa ja -amputointia sallitaan. Tämä osoittaa osaltaan, ettemme elä vielä varsinaisessa sivistysvaltiossa.🔗
2019
Vilhelm Junnila87Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019, 2015
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152023, 2019
Mari Rantanen207HelsinkiSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen eikä siihen tule olla poikkeuksia uskonnon oikeutuksena, joka vieläpä usein on vanhempien uskonnolla oikeutus.🔗
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 20112023, 2019
Teija Makkonen203Helsinki
 1. Kyllä: Ehdottomasti. Lapsia tulee suojella.
 2. Kyllä: Kyllä, aivan ehdottomasti. Suomessa vallitsee sekä uskonnonvapaus että yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Vanhemmilla ei tule olla oikeutta muokata lapsen kehoa pysyvästi uskonnollisiin syihin vedoten. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää lailla.
 3. Kyllä: Kyllä aion. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ehdottomasti. Lapsia tulee suojella. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.🔗
2019
Tuomo Isokangas151Pirkanmaa
 1. Ei: Ympärileikkaus pojille alkoi vanhantestamentin Aabrahamin ajoista ja loppui Jeesuksen aikaan, jolloin liittosuhteen toimitus muuttui kasteen liitoksi. Uskonnonvapauden periaatteen mukaan emme tule puuttua tähän. Naisten osalta kristinusko ei tunne tällaista lakia ja tulisi olla ehdottomasti kielletty.
 2. Ei
 3. Ei: Tyttöjen osalta ehdottomasti vastustan kaikkea silpomista.
Loukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Tulee sallia toimenpiteen vaikutus terveyteen huomioiden.🔗
2019, 2011
Jaana Valle350Uusimaa
 1. Kyllä: Lapsille ei saa tehdä mitään operaatioita muusta kuin lääketieteellisin perustein.
 2. Kyllä: Kyllä molemmilla sukupuolilla tulee olla yhtäläiset oikeudet
 3. Kyllä: Kaikki ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei tule sallia kuin lääketieteellisestä syystä, jokainenhan voi aikuisena päättää mitä itselleen haluaa tehtävän.🔗
Alice Girs85Varsinais-Suomi
 1. Kyllä: Aikuiset, jotka kokevat tarvetta leikellä puolustuskyvyttömien lasten täysin terveitä ja toimivia sukuelimiä uskonnon tai kulttuurin nimissä, ovat joko sivistymättömiä tai päästään sekaisin.
 2. Kyllä: Jos perustuslaki määrittelee, että sukupuoli ei saa olla syy eriarvoiselle kohtelulle lain edessä.
 3. Kyllä: Sairaan ja mielipuolisen sukuelinten silpomisen lopettaminen ei-lääketieteellisistä syistä, on tärkeimpiä asioita, joihin haluan saada muutoksen.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Terveen ja toimintakykyisen kudoksen silpominen on lapsen itsemääräämisoikeuden rikkomista ja ruumiillisen koskemattomuuden loukkaamista, olipa lapsi mitä sukupuolta tahansa. Tuntuu absurdilta, että uskossa olevat ihmiset, jotka pitävät jumalansa luomistyötä täydellisyyden ilmentymänä, kokevat tarvetta korjailla sitä jälkeenpäin.🔗
Esa Kannelmaa133Vaasa
 1. Kyllä: Lasten sukupuolten leikkauksella ei toteudu lasten oikeudet ja varsinkin tyttölapsille se on tuomittavaa.
 2. Kyllä: Lasten oikeus ja itsemääräämisoikeus omaan kehoon ei toteudu. Lapset joutuvat tilanteeseen uskonnollisista syistä, eikä terveydellisistä syistä.
 3. Kyllä: Kaikilla lapsilla tulee olla samat oikeudet Suomen lain mukaan.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Suomessa tulisi noudattaa Suomen lakia. Lapsen itsemääräämisoikeus on tärkeä ja jos se ei toteudu, niin leikkausta ei pitäisi sallia.🔗
Joakim Vigelius165Pirkanmaa
 1. Kyllä: Sekä tyttö- että poikalapset ansaitsevat tulla suojelluiksi rituaalisilpomiselta.
 2. Kyllä: Tyttöjen silpominen on käytännössä jo kiellettyä, mutta poikien silpominen ei. Lainsäädännön tulisi suojella tyttö- ja poikalasten fyysistä koskemattomuutta yhtäläisesti.
 3. Kyllä: Aioin tehdä jatkossakin työtä asian eteen. Osallistuin aiemmin poikien sukuelinten silpomisen kieltämistä ajaneen kansalaisaloitteen muotoiluun ja markkinointiin. Aloite keräsi 26 051 allekirjoitusta poikien koskemattomuuden puolesta.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Alaikäisten ympärileikkaukset uskonnollisista tai kulttuurisista syistä ovat lasten rituaalisilpomista. Keräsimme vuosina 2020-2021 yli 26 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteellemme poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi.🔗
2023
Satu Söderström95Varsinais-Suomi
 1. Kyllä: YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista n.d, 4. Syrjimättömyyden lisäksi muita pääperiaatteita ovat lapsen edun asettaminen ensisijalle, lapsen oikeus osallistua sekä jäädä eloon ja kehittyä.
 2. Kyllä: Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä.
 3. Kyllä: Jokainen lapsi on arvokas.
Suojellaan 2023
Ritva "Kike" Elomaa84Varsinais-SuomiSuojellaan 2015
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011
Mauri Peltokangas141Vaasa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Sebastian Tynkkynen159Oulu
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Suvi Karhu325Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Juha Anttila83Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Kannan erityistä huolta tyttöjen silpomisesta.
Suojellaan 2023, ei vastattu 20192019
Sakari Puisto158Pirkanmaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2015
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Tiina Grönlund33Savo-Karjala
 1. Kyllä: Lapsille tulee taata ruumiillinen koskemattomuus. Tätä edellyttää YK:n lasten oikeuksien julistuskin.
 2. Kyllä: Ehdottomasti.
 3. Kyllä: Varmasti tulen ajamaan asiaa.
2019
Esa Korkia-aho200Helsinki
 1. Kyllä: Lasten sukuelinten silpominen ei-lääketieteellisestä syystä on pahoinpitely.
 2. Kyllä: Lasten sukuelimien ei-lääketieteellinen silpominen tulee olla rangaistavaa aina.
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Mikko Polvinen153Oulu
 1. Kyllä: Loppu sukupuolielinten silpomiselle! Ulos maasta ne jotka sitä tekevät.
 2. Kyllä: Loppu sukupuolielinten silpomiselle! Ulos maasta ne jotka sitä tekevät.
 3. Kyllä: Loppu sukupuolielinten silpomiselle! Ulos maasta ne jotka sitä tekevät.
2023
Nanna Väätäinen45Savo-Karjala
 1. Kyllä: Sama oikeus tulee olla sekää tytöillä, että pojilla.
 2. Kyllä: Lainsäädännön muutos on ehdottomasti tarpeen.
 3. Kyllä: Kyllä. Olenkin jo osallistunut mm. PS-Nuorison kansalaisaloitteen tukemiseen aiheesta.
Jani Mäkelä65Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023, 2019, 2015, 2011
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Jari Ronkainen60Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Harri Väänänen44Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023, Suojellaan 20192019
Eila Aavakare143Oulu
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2019, 20152019, 2015
Saija Hyvönen144Oulu
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 20192019
Silvia Koski89Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Kun mennään fyysiseen toimenpiteeseen, tulee siihen suhtautua siihen kuuluvalla vakavuudella eikä vahingoittaa puolustuskyvytöntä lasta.🔗
2015
Jaana Kiiski61Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Meidän tulee turvata lainsäädännöllä lasten koskemattomuus. Myös toimenpiteiden puoskarointi tulee kriminalisoida, samoin ulkomaille toimenpiteisiin kuljettaminen.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Vain terveydelliset syyt oikeuttavat lasten kehoon kajoamisen sukupuolesta riippumatta.🔗
Arttu Härmälä56Keski-Suomi
 1. Kyllä: Yksi tärkeimpiä ajamiani asioita.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tällä hetkellä sallittua kaikkialla maailmassa.🔗
Marko Hamilo194Helsinki
 1. Kyllä: Tämän pitäisi olla sekulaarissa, ihmisoikeuksia kunnioittavassa liberaalissa demokratiassa ns. no-brainer, mutta jostain syystä se ei ole sitä.
 2. Kyllä: Uskonnonvapaus ei minulle tarkoita sitä, että asiat, jotka muuten olisivat kiellettyjä, olisivat hyväksyttyjä uskonnon vuoksi. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa minulle sitä, että se, mikä on sallittua muuten, ei voi olla kiellettyä osana uskonnonharjoittamista.
 3. Kyllä
Jorma Malinen137Vaasa
 1. Kyllä
 2. Kyllä: Lagen skall bli striktare åt kvacksalvaren som orskar omänsklig lidande åt flickor och unga kvinnor.
 3. Kyllä: Jag är mycket förbannat över könstympning och kommer att motarbeta den med alla krafter.könstynpning
Jussi Halla-aho193HelsinkiSuojellaan 2011, 2007
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2011, 20072023, 2019, 2011
Riikka Purra338UusimaaSuojellaan 2019
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Sanna Antikainen32Savo-KarjalaSuojellaan 2019, 2015
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Juha Mäenpää139VaasaSuojellaan 2015, ei vastattu 2011
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Jukka Mäkynen140VaasaLoukataan 2023, Suojellaan 2015
2023 Kommentti:
Poikien ympärileikkauksesta ei ole haittaa, jos sen suorittaa ammattilainen.🔗
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152019
Jasmin Määttä119Satakunta
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20232019
Saija Granlund51Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20232019
Samuli Voutila214Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni ympärileikkaukset muista kuin lääketieteellisistä syistä eivät ole perusteluja niin uskonnon kuin kulttuurinkaan näkökulmasta.🔗
2019
Leena Kurikka135Vaasa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20232019, 2015
Heli Trög63Lappi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 20192019
Tero Kokko148Oulu
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20232015
Niko Laitinen201Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Nina Strandén210Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Minkäänlaista silpomista ei pidä hyväksyä.🔗
Ville-Veikko Elomaa50Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Poikalasten rituaalinen ympärileikkaus eroaa tyttöihin kohdistuvasta lievimmästä ympärileikkauksen tasosta vain asenteissa. Luonnollisesti laajempi ympärileikkaus tytöillä turmelee sukuelimet laajemmin. Ympärileikkaus pojillakin muuttaa sukuelimen toimintaa pysyvästi. Miksi tämän katsotaan olevan ongelmatonta, kun taas kaikki tyttöihin suuntautuva ympärileikkaus on vulgaaria?🔗
Kari Suomalainen62Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei ole mitään syytä silpoa poikia.🔗
Jani Saikkonen163Pirkanmaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Alaikäisen kohdalla tämä on kiellettävä🔗
Samuli Sibakoff69Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Loukataan 2023
Sara Seppänen62Lappi
 1. Kyllä: Yhtäkään lasta ei saa silpoa.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2023
Vesa Julin59Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä: On käsittämätöntä, että koirien hännät ja korvat on suojeltu lailla, mutta poikien sukupuolielimiä ei ole.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Mari Valve351Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Tanja Aidanjuuri316Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20192019
Antti Kalliomaa324Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Mika Lartama55Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei saatana, mitä touhua. Lapsia silvotaan, niin ei tarvi edes kysyä. Ehdoton ei.🔗
Mika Niikko335Uusimaa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Maiju Tapiolinna349UusimaaSuojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
Lääketieteellinen peruste on ainoa oikea.🔗
2019, 2015
Ville Tavio97Varsinais-SuomiLoukataan 2015
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019, 2015
Lulu Ranne59HämeSuojellaan 2019
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Juho Eerola57Kaakkois-SuomiSuojellaan 2007
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011
Mika Hiltunen34Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Anne Rintamäki142Vaasa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
20192023
Tuomas Tähti213Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Kalle Saarela68Kaakkois-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Outi Peltola39Savo-Karjala
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Tiina Paakki60Lappi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Jade Gustafsson52Häme
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Nuutti Hyttinen196HelsinkiSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Tom Packalén204Helsinki
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Mika Raatikainen206HelsinkiSuojellaan 2019, 20152019, 2015, 20112015, 2011
Wille Rydman208Helsinki
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Ari Koponen328Uusimaa
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Veli-Matti Laitinen330UusimaaSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Satu Lampi331UusimaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Lasten silpominen tulee kieltää.🔗
2019
Jenni Lastuvuori332UusimaaSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Jukka Sassi344UusimaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Lasten silpominen tulee kieltää🔗
2019
Mikko Lundén91Varsinais-Suomi
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Laura Huhtasaari112SatakuntaSuojellaan 2019, 20152019, 2015, 20112023, 2015
Petri Huru113Satakunta
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Jari Koskela116Satakunta
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Rami Lehto57Häme
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112019, 2015
Sami Kymäläinen153PirkanmaaSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
ALaikäisten lasten silpominen uskonnon tai ideologian nimessä on väärin.🔗
2019
Sami Savio164Pirkanmaa
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015
Minna Reijonen41Savo-Karjala
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Jussi Wihonen46Savo-Karjala
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20072019
Kauko Isomäki58Keski-SuomiSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Jouni Kotiaho60Keski-Suomi
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192019
Olli Immonen145Oulu
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Jenna Simula158Oulu
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Ville Vähämäki160Oulu
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011
Matti Henttunen51Lappiei vastattu 2023, Suojellaan 2019
2023 Kommentti:
Nykymalli on toimiva.🔗
2019
Kaisa Juuso52Lappi
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
20192023, 2019
Kari Kontiokoski54LappiSuojellaan 2023, 20192019
Marko Ekqvist192HelsinkiSuojellaan 20192019, 2015
Jiri Keronen326UusimaaSuojellaan 20112019, 2015, 2011
Matti Putkonen339UusimaaSuojellaan 20192019
Kevin Servin345UusimaaSuojellaan 20192019
Jeppe Isberg320UusimaaSuojellaan 20192019, 2015
Sanna Paasikivi92Varsinais-SuomiSuojellaan 20232019
Niina Immonen114SatakuntaSuojellaan 20192019
Pasi Mäenranta117SatakuntaSuojellaan 20192019, 2015, 2011, 2007
Jari Heikkinen53HämeSuojellaan 20192019
Pia Kuparinen54HämeSuojellaan 20232019
Outi Mara37Savo-KarjalaSuojellaan 20232019
Henri Uljonen42Savo-KarjalaSuojellaan 20192019
Henry Määttä38Savo-Karjalaei vastattu 20232019, 2015
Ulpu Keränen134VaasaSuojellaan 20192019
Saku Kaistinen59Keski-SuomiSuojellaan 20192019
Harri Oksanen64Keski-SuomiSuojellaan 20192019, 2011
Jouko Lampela57Lappiei vastattu 20232019, 2015
Iiro Silvander346UusimaaLoukataan 20072015, 2011, 2007
Rami Lehtinen56HämeSuojellaan 201520152023
Antti Moisander154PirkanmaaSuojellaan 20232015
Sami Järvinen60Kaakkois-SuomiLoukataan 20112015, 2011
Kari Mouhu64Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Täysi-ikäisenä voi ainakin teoriassa itse päättää!🔗
Tomi Immonen57Keski-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Järjetöntä lapsen yksityisyyteen puuttumista ja väkivaltaa puolustuskyvytöntä kohtaan. Jos henkilö haluaa omaa kehoaan silpoa, niin tehköön sen vapaaehtoisesti täysi-ikäisenä.🔗
2023
Petra Virtanen68Keski-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskontoihin kuuluvat, fyysistä koskemattomuutta räikeästi rikkovat rituaalit eivät kuulu hyvinvointivaltion toimintaan. Ehdottomasti kiellettävä, kaikissa tapauksissa.🔗
Eetu Saarenpää157OuluSuojellaan 2023
Marika Puolimatka159PirkanmaaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Maailmassa on noin miljardi ympärileikattua poikaa/miestä. Poikien ympärilaikkauksia tehdään myös lääketietellisistä syistä. Mikäli toimenpide tehdään imeväisiässä, se on hyvin riskitön. Yleisestiottaen tätä ei ole kriminalisoitu muuallakaan. Juutalaisuuteen kuuluu oleellisena osana poikien ympärileikkaus. Uskonnonvapauden kannalta olisi erittäin ongelmallista kieltää ympärileikkaus. Ilman ympärileikkausta ei poika/mies voi olla juutalainen eikä juutalaisen seurakunnan jäsen. Tätä ei tule virheellisesti yhdistää tyttöjen silpomiseen, joka on luonteeltaan aivan toisenlainen toimenpide.🔗
Janne Hartikainen319UusimaaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
En näe syytä kieltää poikien ympärileikkausta, koska siitä ei aiheudu lääketieteellistä haittaa ja kiellon valvonta olisi monin tavoin ongelmallista.🔗
Markus Ylis-Junttila98Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kysymyksestä puuttuu tyttöjen vastaava toimenpide. En sallisi kumpaakaan.Uskonnollisten ja kulttuuristenkin yhteisöjen tulee kunnioittaa henkilökohtaista koskemattomuutta.🔗
Esa Tahvanainen211HelsinkiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapsia ei saa silpoa millään verukkeella. Aikuinen ihminen voi ottaa tatuointeja, lävistyksiä tms. Lääkärinä en itse henkilökohtaisesti suostu vahingoittamaan ihmisiä edes heidän omasta toiveestaan.🔗
Timo Härkönen58Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni vain lääketieteellinen peruste voi olla ympärileikkausperuste.🔗
Matti Rinnekangas156OuluSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tarpeentonta silpomista ei tule sallia yhteiskunnassa.🔗
Jani Laaksonen329UusimaaSuojellaan 2023
Jouni Vallin145VaasaSuojellaan 2023
Markku Agge82Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
Mikko Kangasoja88Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Siitä ei ole mitään hyötyä. Riskejä varmasti koituu.🔗
Joni Raatikainen340UusimaaSuojellaan 2023
Juha Suoniemi347UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Sukuelinten silpomista ei tule hyväksyä yhtään enempää pojilla kuin tytöilläkään.🔗
Janne Luoma-aho62Keski-SuomiSuojellaan 2023
Jaana Strandman70Kaakkois-SuomiSuojellaan 20232023
Minna Koivunen115SatakuntaLoukataan 2023
Pertti Ruuska342UusimaaSuojellaan 2023
Marleena Isomaa197HelsinkiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tämä asia jakaa varmasti mielipiteitä mutta suomalaiseen kulttuuriin ei mielestäni kuulu poikien ympärileikkaus.🔗
Pasi Liukkonen333UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lasten silpominen on lopetettava🔗
Jooa Raja-aho122SatakuntaLoukataan 2023
Ari Ampuja317UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
On käsittämätöntä, että tästä edes keskustellaan. Ei lapsia leikellä mistään muusta kuin lääketieteellisestä syystä. Jos se ei sovi joillekin uskontokunnille, niin sitten ei sovi. Tulkoot nekin nykyaikaan pimeältä keskiajalta.🔗
Mira Nieminen58HämeSuojellaan 20232019, 20152023
Piritta Poikonen337UusimaaSuojellaan 20232015
Tanja Heiskanen195HelsinkiLoukataan 2023
Laura Jokela198Helsinki2019, 2011
Matias Turkkila212Helsinki2019
Simo Grönroos318Uusimaa2019
Mervi Syväranta348Uusimaa
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Lauri Heikkilä86Varsinais-Suomi2019, 2015, 2011, 20072011
Lassi Kaleva152Pirkanmaa2019, 2015
Aarne Raevaara160Pirkanmaa2019
Arto Grönroos150Pirkanmaa2019
Ilpo Kärkkäinen35Savo-Karjala2019
Petri Juurakko132Vaasa2019
Kaisa Garedew55Keski-Suomi20192023
Juhana Kelloniemi53Lappi2019
Antti Pakkanen67Kaakkois-Suomi2015, 2011
Risto Mattila138Vaasa2015, 2011
Juha Richter155Oulu2015
Joni Parkkonen65Keski-Suomi
Auri Saarelainen161Pirkanmaa
Sini Peltonen93Varsinais-Suomi
Hannu Lahtinen36Savo-Karjala
Tuomas Sorsa61Häme
Jorma Piisinen336Uusimaa2023
Juha Puro61Lappi
Sami Wacklin352Uusimaa
Jukka Kemppainen147Oulu
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Risto Pirinen40Savo-Karjala
Kirsti Kurki90Varsinais-Suomi
Erja Pelkonen157Pirkanmaa
Mikko Taavitsainen96Varsinais-Suomi
Raija Leppäharju150Oulu
Pia Sillanpää143Vaasa2023
Lisa Wesin166Pirkanmaa
Arto Nurmi120Satakunta
Hannu Järvinen322Uusimaa
Manolis Huuki131Vaasa
Marcus Toppari144Vaasa
Satu Nieminen63Keski-Suomi
Anu Mattila151Oulu
Heli Räisänen66Keski-Suomi
Heidi Sakari123Satakunta
Henri Lindroos202Helsinki
Emil Kokkonen199Helsinki
Matti Määttä59Lappi
Miko Bergbom149Pirkanmaa2023
Rauli Kukkamaa56Lappi
Veli-Matti Ahtiainen147Pirkanmaa
Sheikki Laakso63Kaakkois-Suomi2023
Janne Ojala156Pirkanmaa
Soile Ojala-Seppä121Satakunta
Petri Lepistö136Vaasa
Marika Pakkanen205Helsinki
Timo Lehtonen61Keski-Suomi
Joni Mörk66Kaakkois-Suomi
Johanna Ekman49Häme
Timo Vornanen43Savo-Karjala2023
Vesa Ylinampa64Lappi
Antti Kangas146Oulu2023
Markus Mäkinen118Satakunta
Anu Plaketti152Oulu
Tomi Pohjankukka94Varsinais-Suomi
Kimmo Korkiakoski149Oulu
Tiina Stenman125Satakunta
Krister Tynkkynen71Kaakkois-Suomi
Onni Rostila341Uusimaa2023
Harri Tollola67Keski-Suomi
Jyri Sarin124Satakunta
Maria Asunta148Pirkanmaa
Susanna Saarinen162Pirkanmaa
Juha-Pekka Mikkola58Lappi
Sirpa Kontiokoski55Lappi
Teemu Keskisarja327Uusimaa2023
Tuukka Saimen343Uusimaa
Anja Kivelä62Kaakkois-Suomi
Merja Rasinkangas154Oulu
Rami Aalto130Vaasa