Vuoden 2023 Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Pirkanmaan eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroPuolueIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Veijo Niemi155PS
 1. Kyllä: Tämä on minun näkemykseni
 2. Kyllä: Tämä saattaa olla vielä tarpeen
 3. Kyllä: En hyväksy ei lääketieteellisiä operaatioita ja sitä näkemystä puolustan myös eduskunnassa
Suojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
En löydä tarvetta tähän toimenpiteeseen ainakaan suomalaisille🔗
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152023, 2019
Marko Asell3SDP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019, 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2007
Tuomo Isokangas151PS
 1. Ei: Ympärileikkaus pojille alkoi vanhantestamentin Aabrahamin ajoista ja loppui Jeesuksen aikaan, jolloin liittosuhteen toimitus muuttui kasteen liitoksi. Uskonnonvapauden periaatteen mukaan emme tule puuttua tähän. Naisten osalta kristinusko ei tunne tällaista lakia ja tulisi olla ehdottomasti kielletty.
 2. Ei
 3. Ei: Tyttöjen osalta ehdottomasti vastustan kaikkea silpomista.
Loukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Tulee sallia toimenpiteen vaikutus terveyteen huomioiden.🔗
2019, 2011
Pauli Kiuru88KOK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2011
2023 Kommentti:
En näe alaikäisten silpomiselle perusteita muista kuin lääketieteellisistä syistä. Koskee sekä tyttöjä että poikia.🔗
Äänestys 1:
tyhjä
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015, 2011
Joakim Vigelius165PS
 1. Kyllä: Sekä tyttö- että poikalapset ansaitsevat tulla suojelluiksi rituaalisilpomiselta.
 2. Kyllä: Tyttöjen silpominen on käytännössä jo kiellettyä, mutta poikien silpominen ei. Lainsäädännön tulisi suojella tyttö- ja poikalasten fyysistä koskemattomuutta yhtäläisesti.
 3. Kyllä: Aioin tehdä jatkossakin työtä asian eteen. Osallistuin aiemmin poikien sukuelinten silpomisen kieltämistä ajaneen kansalaisaloitteen muotoiluun ja markkinointiin. Aloite keräsi 26 051 allekirjoitusta poikien koskemattomuuden puolesta.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Alaikäisten ympärileikkaukset uskonnollisista tai kulttuurisista syistä ovat lasten rituaalisilpomista. Keräsimme vuosina 2020-2021 yli 26 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteellemme poikien sukuelinten silpomisen kieltämiseksi.🔗
2023
Kainu Jokipii224SML
 1. Kyllä: Kenelläkään ei tule olla oikeutta kajota toisten sukupuolielimiin ilman lupaa.
 2. Kyllä: Sukupuolella ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kenen sukupuolielimiin saa koskea ja kenen ei.
 3. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Tämä ei ole ensimmäisenä prioriteettilistallani mutta jos kerkeän, voin yrittää tehdä asialle jotain.
ei vastattu 2023
2023 Kommentti:
En ota kantaa muiden uskontojen toimintatapoihin.🔗
Aleksi Veikkola237SML
 1. Kyllä: Vain pakon edessä tietenkin.
 2. Kyllä: Tähän lakiin voidaan myös ottaa mukaan hormonaalinen koskemattomuuus.
 3. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Lähinnä keskityn valvomaan lasten kohtelua suomessa ja ensisijassa suomalaiset lapset.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapsia ei tule turmella mistään syystä, barbaarista. Teosta seuraamukset lapsen vanhemmiille, jos nämä suostuivat/mahdollistivat sen, teon suorittajalle, sekä järjestölle, jos sellainen oli mukana kuviossa.🔗
Mia Joki193KD
 1. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa.
 2. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Naisten ja tyttöjen silpominen 'ympärileikkaus' tulee ehdottomasti kieltää lailla.
 3. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Aion tehdä kaikkeni, että tyttöjen ja naisten silppominen estetään lailla maassamme.
ei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Lääkärien tekemässä selvityksessä todettiin, että vakavat haitat ovat harvinaisia erityisesti pienille pojille tehdyissä ympärileikkauksissa.Maissa, joissa HIV on yleinen, ympärileikkauksen on todettu vähäisessä määrin ehkäisevän HIVin leviämistä.🔗
Anna Kontula132VASSuojellaan 2023, 2011, 2007, ei vastattu 2019
2023 Kommentti:
Olen taipuvainen kannattamaan kieltoa. Kriminalisoinnin yhteydessä tulisi kuitenkin vakavasti pohtia mahdollisia riskejä (esim. taitamattomasti kotikonstein toteutettavat ympärileikkaukset saattaisivat lisääntyä, leikkaamattomiin tai leikattuihin lapsiin voi kohdistua syrjintää jne.) ja millä tavoin niitä pystytään ennaltaehkäisemään.🔗
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011
Sakari Puisto158PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2015
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Saana Vahvelainen95KOK
 1. Kyllä: Vain lääketieteellisistä syistä tehdyt toimenpiteet pitäisi olla sallittuja. Uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät saa olla perusteina ympärileikkaukselle tai silpomiselle.
 2. Kyllä: Vain lääketieteellisistä syistä tehdyt toimenpiteet pitäisi olla sallittuja. Uskonnolliset tai kulttuuriset syyt eivät saa olla perusteina ympärileikkaukselle tai silpomiselle. Tämän pitää koskea sekä tyttöjä että poikia.
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Janne Riitakorpi39KESK
 1. Kyllä
 2. Kyllä: Ehdottomasti
 3. Kyllä: Ei-lääketieteelliset sukuelinten leikkaukset tulisi kieltää lailla kaikilta lapsilta. Lasten oikeudet ensin!
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni se loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja tulisi kieltää lailla. Ymmärtääkseni mm. Lastensuojeluliitto ja Lääkäriliitto ovat tätä mieltä myös.🔗
Riikka Pöntinen215FP
 1. Kyllä: Lasten sukuelimiä ei tarvitse leikata mistään ei-lääketieteellisistä syistä missään olosuhteissa. Puhuisin näissä konteksteissa aina sukuelimien silpomisesta. Tällaiset toimenpiteet aiheuttavat usein pysyviä haittoja, eivät toteuta niistä tulevia väitettyjä hyötyjä ja ovat ylipäätään eettisesti väärin.
 2. Kyllä: Totta kai. Sitä paitsi sukupuoli on moninainen, eikä sitä voi päätellä sukuelimistä. Kaikkien lasten tulee saada elää lapsuutensa silpomiselta turvassa riippumatta kehollisista ominaisuuksista.
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Moderni tutkittu tieto ei tue sitä, että peniksen ympärileikkauksesta olisi mitään mainittavaa hyötyä eikä sillä ole vaikutusta hygieniaan. Sen sijaan ympärileikkauksesta voi koitua paljon haittaa: se voi aiheuttaa mm. pitkään jatkuvaa kipua, peniksen tunnottomuutta ja toimintahäiriöitä sekä heikentää seksuaalista nautintoa. Ympärileikkaus kulttuurisista ja uskonnollisista syistä tulisi sallia vain täysi-ikäisille henkilöille, jotka ymmärtävät mitä ovat tekemässä ja joille on tuotu selkeästi esiin operaation mahdolliset riskit.🔗
Jouni Ovaska36KESK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019
Minna Sarvijärvi41KESK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Vaarana on, että kieltämällä ympärileikkauksen kulttuuri jatkuu epämääräisissä olosuhteissa.Kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa tulee ehkäistä ennalta.🔗
2015
Anna Moilanen67VIHR
 1. Kyllä: Kyllä, meidän tulee suojella kaikkia lapsia heidän ikä- ja ymmärrystaso huomioiden. Lapsillakin tulee olla oikeus kehorauhaan ja koskemattomuuteen.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023
Tanja von Knorring76VIHR
 1. Kyllä: Tätä vaadimme translain käsittelyn yhteydessä erityisesti intersukupuolisille, joita saamiemme tietojen mukaan leikattiin 8 kpl v 2021 HUS-alueella. Kielto koskisi tietysti kaikkia lapsia ja nuoria, ei vain intersukupuolisia.
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Tämä työ on minulla luonteva jatko, kun olen ollut keskeisesti mukana vaikuttamassa translain syntyyn.
Jonna Roell216FP
 1. Kyllä: Ehdottomasti pitää. Lasten oikeudet, oikeus turvalliseen lapsuuteen ja fyysiseen koskemattomuuteen ovat ensisijaisen tärkeitä.
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Erityisesti tyttöjen silpominen on osa rakenteellista hierarkiaa, joka on läsnä myös täällä suomalaisessa kulttuurissa. Vallankäytön ja hierarkian näkyväksi tekeminen täällä ja missä tahansa muualla, sekä kulttuuriin verhottujen väkivallan tekojen kieltäminen lailla, tulee olla tavoitteena yhteiskunnassamme.
Sari Tanus204KDLoukataan 2023, 2019
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 20152023, 2019, 2015
Mikko Aaltonen128VASSuojellaan 2023, 2019, Loukataan 2015, 20112019, 2015, 2011
Jani Saikkonen163PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Alaikäisen kohdalla tämä on kiellettävä🔗
Miina-Maija Simonen43KESK
 1. Kyllä
 2. Kyllä: Kyllä, pitää vain pitää huolta siitä että homma ei (erityisesti poikien osalta) jatku epämääräisissä olosuhteissa, mihin on suuri riski.
 3. Kyllä
Eveliina Kujanpää170LIIK
 1. Kyllä: En näe yhtään hyvää syytä sille, että alaikäisten lasten sukuelimiä leikellään muusta kuin lääketieteellisestä syystä, sukupuolesta riippumatta.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Terhi Kiemunki228SML
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20152015
Arto Satonen93KOK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Sofia Vikman96KOK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015, 2011
Ilmari Nurminen18SDP
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152023, 2019, 2015
Raili Naskali35KESKei vastattu 2023, 2011, Suojellaan 20192019, 2011, 2007
Petra Packalén120SKPSuojellaan 2023, 2019, Loukataan 2007
2023 Kommentti:
Ihmisen oikeus fyysiseen koskemattomuuteen menee aina uskonnonharjoittamisen vapauden edelle.🔗
2019, 2015, 2007
Riitta Kuismanen195KDei vastattu 2023, 2015, Suojellaan 2019
2023 Kommentti:
En tunne lääketieteellisiä perusteita asialle.🔗
2019, 2015
Arto Pirttilahti37KESKLoukataan 2007
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072019, 2015, 2011
Virva-Mari Rask142VASSuojellaan 2023, ei vastattu 2019, 20152019, 2015
Jaakko Mustakallio68VIHRSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Iiris Suomela73VIHRSuojellaan 2019
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152019
Julia Sangervo72VIHR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Tarja Haapasaari28KESK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Jaana Peurala176LIIK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Kari Virtanen111VL
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Pauli Kuusjärvi104VL
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Joni Salonen234SML
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Pasi Vahtola236SML
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Jani Nieminen52LIBESuojellaan 2023, 20192019
Sami Kymäläinen153PSSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
ALaikäisten lasten silpominen uskonnon tai ideologian nimessä on väärin.🔗
2019
Sami Savio164PS
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015
Anna-Kaisa Ikonen84KOK
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
20192023, 2019
Jari Kinnunen87KOKei vastattu 2023, 2019
2023 Kommentti:
Sekä juutalaiseen että islamin uskoon kuuluu ympärileikkaus. En näe siinä ongelmia, kunhan se toimitus tehdään lääkärin - pätevän lääkärin - toimesta. En ylipäätään koe tarpeelliseksi koko keskustelua siitä millaiset varustukset kullakin miesoletetulla on.🔗
2019
Sanna Marin16SDP
Äänestys 1:
tyhjä
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Pia Viitanen21SDP
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Mervi Grönfors118SKPSuojellaan 2023, 20192019, 2015
Jaakko Perttunen213EOPSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus rikkoo lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja se tulisi kieltää.🔗
2019
Riitta Haapala188KDSuojellaan 2019, 20152019, 2015, 2011
Kaj Torrkulla56LIBESuojellaan 2023, 20192019
Juho Karvinen113PIRSuojellaan 2023, 20192019
Joni-Petteri Kivistö47LIBESuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Lasten törkeää pahoinpitely pitää kriminalisoida pikaisesti.🔗
2019
Jarno Yltävä117PIRSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Anne Nyman141VASSuojellaan 2023, 20192019
Olga Haapa-aho59VIHRSuojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Ruumiillinen koskemattomuus on niin tärkeää, ettei uskonnon perusteella tehtäviä toimenpiteitä tule sallia.🔗
2019, 2015
Ninni Pehkonen69VIHRSuojellaan 2023, 20192019
Juhana Suoniemi74VIHRSuojellaan 2023, 2015
2023 Kommentti:
Tiedän tämän hankalaksi kysymykseksi, mutta olen sitä mieltä, että tässäkin pitää huomioida lapsen ja nuoren oma tahto. Ympärileikkaus on kuitenkin peruuttamaton, merkitsevä ja kivulias toimenpide, jota pieni lapsi ei voi ymmärtää.🔗
2019, 2015
Oras Tynkkynen75VIHRei vastattu 2023, 2011
2023 Kommentti:
Olen kallellani kieltämisen kannalle, mutta pidän kysymystä aika hankalana.🔗
2019, 2011, 20072023, 2011, 2007
Ilari Juslén46LIBESuojellaan 2023, 20192019
Taina Hollo119SKPei vastattu 2023, 20072007
Eliisa Kuusama48LIBESuojellaan 20192019
Jarmo Kalliola225SMLSuojellaan 20192019
Jocka Träskbäck94KOKSuojellaan 20232019
Sofia Julin7SDPSuojellaan 20192019
Joni Kumlander9SDPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kyllä ihmisellä itsellään tulee olla oikeus päättää, mitä hänen keholleen tehdään. Alaikäinen on myös haavoittuvainen, eikä tämmöistä toimintaa voi hyväksyä.🔗
2019
Hanna Laine11SDPSuojellaan 20192019, 2015, 2011, 2007
Taru Tolvanen20SDPSuojellaan 20232019
Jorma Grönlund217KALei vastattu 20232019
Tommi Messi106VLLoukataan 20192019
Riitta Soimajärvi122SKPSuojellaan 20192019
Sanna Seesvalo100KRIPSuojellaan 20192019
Tiina Lehtonen105VLSuojellaan 20192019
Ari Arvela27KESKei vastattu 20072019, 2011, 2007
Anton Murola51LIBESuojellaan 20192019
Juha-Matti Peltola53LIBESuojellaan 20192019
Satu Kosola133VASei vastattu 20192019
Katja Kotalampi134VASSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskonnollista syistä ei voida sallia ympärileikkausta, sillä se on yksilönvapauden vastaista.🔗
2019, 2015
Leena Saarela143VASSuojellaan 20232019
Perttu Jussila63VIHRSuojellaan 20192019
Tiina Wesslin77VIHRSuojellaan 20232019
Kimmo Holma22VKKLoukataan 20152015
Tuula Petäkoski-Hult19SDPLoukataan 20072015, 2011, 2007
Teemu Lindroos114PIRLoukataan 20152015
Aleksi Jäntti85KOKLoukataan 20152015, 2011, 20072023
Antti Moisander154PSSuojellaan 20232015
Pirjo Berg80KOKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapsia tulee suojella erilaiselta väkivallalta. Tämän ajan Suomessa pitäisi ehdottomasti noudattaa lasten koskemattomutta, ja lainsäädännöllisin keinoin tehdä kaikki tarvittava koskemattomuuden turvaamiseksi.🔗
Antti Järvensivu86KOKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kaikenlainen silpominen ja lasten leikkely tulee kieltää ja sen harjoittamiselle tulee säätii maksimaaliset vankeusrangaistukset.🔗
Minna Minkkinen139VASSuojellaan 20112011
Johanna Ylihaveri206KDLoukataan 20232011
Katariina Aakus127VASSuojellaan 2023
Sonja Hietaranta83KOKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Alaikäisiin lapsiin ei pidä kohdistaa kajoavia toimenpiteitä kuin terveydellisistä syistä.🔗
Selmi Holopainen130VASSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ehdoton itsemääräämisoikeus omaan kehoon tulee olla kaikilla.🔗
Aki Leppänen135VASSuojellaan 2023
Kapa Monola-Lemière212EOPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Kehollinen itsemääräämisoikeus kuuluu kaikille.🔗
Marika Puolimatka159PSLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Maailmassa on noin miljardi ympärileikattua poikaa/miestä. Poikien ympärilaikkauksia tehdään myös lääketietellisistä syistä. Mikäli toimenpide tehdään imeväisiässä, se on hyvin riskitön. Yleisestiottaen tätä ei ole kriminalisoitu muuallakaan. Juutalaisuuteen kuuluu oleellisena osana poikien ympärileikkaus. Uskonnonvapauden kannalta olisi erittäin ongelmallista kieltää ympärileikkaus. Ilman ympärileikkausta ei poika/mies voi olla juutalainen eikä juutalaisen seurakunnan jäsen. Tätä ei tule virheellisesti yhdistää tyttöjen silpomiseen, joka on luonteeltaan aivan toisenlainen toimenpide.🔗
Tapio Rantanen233SMLSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaukset muista kuin lääketieteellisistä syistä pitää kieltää.🔗
Lauri Sulander124SKPSuojellaan 2023
Bex Tapanainen126SKPei vastattu 2023
2023 Kommentti:
En ole tarpeeksi oppinut aiheesta, jotta voisin antaa pätevän mielipiteen tai vastauksen.Kysymyksen muotoilusta: Onko tarpeellista tarkentaa "poikien" ympärileikkaus?Kaikilla pojilla ei ole penistä, eivätkä kaikki joilla on penis ole poikia.🔗
Toni Ilmaniemi131VASSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaukselle on olemassa lääketieteellisiä perusteita. Jos nämä kriteerit eivät täyty, leikkausta ei tulisi saada tehdä. Uskonnolliset tai kulttuurilliset syyt eivät ole riittävät lapsen ruumiiseen kajoamiseen. Jos aikuinen ihminen haluaa ympärileikkauksen, se voidaan varmasti toteuttaa elektiivisenä toimenpiteenä.🔗
Lauri Lindén137VASSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Millään uskonnollisella tai kulttuurisella syyllä ei voi perustella alaikäisen fyysisen koskemattomuuden rikkomista. Myöskään vanhemmilla ei pitäisi olla tälläistä valtaa. Lääketieteelliset syyt ovat ainoat, jossa se voi olla perusteltua.🔗
Kati Kallioniemi214FPSuojellaan 2023
Lila Lähde211EOPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tulee kieltää. Se loukkaa pahoin lapsenoikeuksia ja ruumiinkoskemattomuutta. Ympärileikkaus uskonnollisista ja kulttuurillisista syistä tehtynä on törkeää väkivaltaa. Mitään uskontoa ei kuulu harjoittaa niin, että siihen liittyisi toisen ihmisen raakaa väkivaltaista ruumiiseen koskemista, esim. ympärileikkaus tai lapsen manipulointi.🔗
Lauri Hokkanen221SMLSuojellaan 2023
Suvi Hokkanen222SMLSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Sinimusta liike haluaa kieltää uskonnolliset ympärileikkaukset sekä julkisin varoin toteutetut sukupuolenvaihdosleikkaukset.🔗
Petri Nordman232SMLSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkauksella tulisi olla 18 vuoden ikäraja.🔗
Marjut Hovi191KDei vastattu 2023
Arto Tammenoksa115PIRSuojellaan 2023
Saana Kuusipalo10SDPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus loukkaa lapsen kehollista koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.🔗
Anna Jarske-Fransas209EOPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus rikkoo lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta ja se tulisi kieltää.🔗
Sanna Kaski210EOPSuojellaan 2023
Maija-Sofia Ulmanen110VLSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Missään uskonnossa ei tule mielestäni aiheuttaa kärsimystä millekään elolliselle olennolle, on kyse sitten ihmisestä tai eläimestä.🔗
Toni Alafrantti23VKKSuojellaan 2023
Lassi Kaleva152PS2019, 2015
Jussi Haavisto82KOK2019
Ida Leino89KOK2019
Hannu Järvinen8SDP2019, 2015, 2011
Johanna Loukaskorpi12SDP2019, 2015
Leena Mankkinen15SDP2019
Aarne Raevaara160PS2019
Piia Nurmela197KD2019
Sirpa Pursiainen199KD2019, 2015, 2011
Kauko Turunen205KD2019, 2015
Pertti Hakanen29KESK2019, 2015, 20112015
Hanna Holma30KESK2019, 2015, 2011
Marjo Mäkinen-Aakula34KESK2019, 2015
Aapo Niemi140VAS2019
Liban Sheikh144VAS2019
Merve Çaglayan58VIHR2019
Matti Helimo61VIHR2019
Arto Grönroos150PS2019
Karoliina Kähönen172LIIK2019
Marika Hakola189KD2015
Pirjo Raunio202KD2015
Matti Karvonen101VL2015
Juha Ristimäki54LIBE2015
Teemu Aaltonen79KOK
Tommi Evilä81KOK
Olli Salmi92KOK
Katri Virkkunen97KOK
Wilhelm von Nandelstadh78RKP
Matti Äijö45KESK2011
Tuula Tikka180LIIK2007
Vesa Suhonen123SKP2007
Iina Hänninen62VIHR
Kaisa Räsänen71VIHR
Nuutti Kujansuu65VIHR
Sirpa Repo70VIHR
Stiina Lahikainen66VIHR
Vilma Järvisalo64VIHR
Teija Hautanen129VAS
Mari Lind136VAS
Mirka Löf138VAS
Jaakko Ikonen192KD
Laura Pöyhönen200KD
Ami Rinta-Valkama203KD
Marika Ala-Herttuala2SDP
Lotta Hamari4SDP
Mikko Hänninen5SDP
Jenni Jokinen6SDP
Lauri Lyly13SDP2023
Mahmoud Machaal14SDP
Ville Merinen17SDP2023
Auri Saarelainen161PS
Erja Pelkonen157PS
Lisa Wesin166PS
Miko Bergbom149PS2023
Veli-Matti Ahtiainen147PS
Janne Ojala156PS
Maria Asunta148PS
Aleksi Sandroos40KESK
Janne Pulkka38KESK
Linda Lähdeniemi32KESK
Matias Lösönen33KESK
Matti Särkilampi44KESK
Petra Schulze-Steinen42KESK
Terhi Ala-Keturi26KESK
Tuukka Liuha31KESK
Jaakko Illman207EOP
Minnamaaria Gauffin208EOP
Petter Enkvist238MUUT
Pekka Heiskanen239MUUT
Timo Virtanen240MUUT
Harri Kuusela103VL
Matti Simola108VL
Minna Salomaa107VL
Pekka Tenhunen109VL
Taru Kulmala102VL
Mika Karttunen112SKE
Olavi Selin121SKP
Risto Särkkä125SKP
Timo Halttula60VIHR
Atro Hietala190KD
Jarmo Ojanperä198KD
Jorma Jussila194KD
Riku Auerma187KD
Seppo Miilunpalo196KD
Timo Rauhalammi201KD
Ari "Bono" Alén98KRIP
Jenna-Kaisa Heinonen99KRIP
Jussi-Pekka Salimäki55LIBE
Kimmo Kyllönen50LIBE
Timo-Pekka Kuusama49LIBE
Tommi Vihervaara57LIBE
Klaus Törnkvist116PIR
Aimo Kurkela171LIIK
Antti Alakotila167LIIK
Asko Virtanen184LIIK
Emilia Vuorinen186LIIK
Harri Lindroos174LIIK
Janne Rauma178LIIK
Kari Tappura179LIIK
Lassi Pirttikoski177LIIK
Marjo Vuorenmaa185LIIK
Merja Vilkki183LIIK
Osku Timonen181LIIK
Pasi Järvilehto169LIIK
Riikka Viljanen182LIIK
Roope Jokinen168LIIK
Sanna-Liisa Lehtonen173LIIK
Tarja Nieminen175LIIK
Susanna Saarinen162PS
Pia Nordström91KOK
Sebastian Lohja90KOK
Anton Lindeman230SML
Antti Niemi231SML
Jarno Ahtimaa218SML
Jasmina Jalonen223SML
Johannes Sipola235SML
Mikko Lehtimäki229SML
Paavo Annala219SML
Pertti Kettunen227SML
Riitta-Liisa Karinen226SML
Toni Helleharju220SML
Mikko Miettinen25VKK
Ruben Palmroth24VKK
Esko Turunen146VAS
Sohvi Sirkesalo145VAS