Vuoden 2023 Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroVaalipiiriIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Arto Antturi283Helsinki
 1. Ei: Omskärelse av men måste skyddas på grund av religiös frihet.
 2. Ei: Omskärelse av mankön och stympning av kvinnokön är medicinskt sätt inte liknande saker och de måste inte förväxlas med varandra.
 3. Ei: Jag vill alltid uppehålla religionsfrihet och motverka alla slags antisemitism.
Loukataan 2023
2023 Kommentti:
Kysymyksessä piilee antisemitismin siemen ja antisemitismissä piilee rasismi. On selvää, että ympärileikkaus tulee sallia.🔗
Michelle Kivimäki Wilders25Varsinais-Suomi
 1. Kyllä: Jokaisella lapsella on oltava laissa määritelty suoja sukuelinten leikkaukselta. Viattomien ja avuttomien lasten sukuelinten silpominen on aina väärin ja epämoraalista.
 2. Kyllä: Minulla ei ole mitään lisättävää tähän. Olen täysin samaa mieltä väitteen kanssa.
 3. Kyllä: Tämä on äärimmäisen tärkeä ja ajankohtainen asia. Lupaan ja vakuutan tekeväni kaikkeni sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi mahdollisimman pian läkisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten silvonnalta.
Suojellaan 2023
Mia Joki193Pirkanmaa
 1. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Tyttöjen sukuelinten silpominen ja poikien ei-lääketieteellisellä perusteella tehtävä ympärileikkaus ovat toimenpiteiltään ja perusteiltaan täysin toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, eikä niitä tule missään rinnastaa toisiinsa.
 2. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Naisten ja tyttöjen silpominen 'ympärileikkaus' tulee ehdottomasti kieltää lailla.
 3. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Aion tehdä kaikkeni, että tyttöjen ja naisten silppominen estetään lailla maassamme.
ei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Lääkärien tekemässä selvityksessä todettiin, että vakavat haitat ovat harvinaisia erityisesti pienille pojille tehdyissä ympärileikkauksissa.Maissa, joissa HIV on yleinen, ympärileikkauksen on todettu vähäisessä määrin ehkäisevän HIVin leviämistä.🔗
Sari Essayah74Savo-KarjalaLoukataan 2023, 2019, 2015, 2007
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20072023, 2019, 2015
Ari Lehtinen29Satakunta
 1. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Jos tällä tarkoitetaan uskonnollisiin syihin perustuvaa poikien ympärileikkausta, sen tulee olla heidän kulttuurinsa asia. Tytöille ei vastaavaa ole asetettu.
 2. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Jos tällä tarkoitetaan uskonnollisiin syihin perustuvaa poikien ympärileikkausta, sen tulee olla heidän kulttuurinsa asia. Tytöille ei vastaavaa ole asetettu.
 3. Ei vastausta/Ei mikään edellä mainituista: Juutalaisuus ja islam säätävät poikien ympärileikkaiksen. Se on heidän uskontonsa. Tyttöjen silpominen on estettävä.
Kari Pohjola82Savo-Karjala
 1. Kyllä: Vaikka eri kulttuurit harrastaa kyseistä toimintaa en näe sen kuuluvan nykypäivään.
 2. Kyllä: Vanhemmilla ei saa olla oikeutta päättää lapsen puolesta. Rangaistuksien tulee olla kovia jos käytetään ’puoskaria’.
 3. Kyllä
2019
Sari Mäkimattila289Helsinki
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, Loukataan 20152015, 2011
Sari Tanus204PirkanmaaLoukataan 2023, 2019
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 20152023, 2019, 2015
Jouko Jääskeläinen169UusimaaLoukataan 2023, 2019, 2015, 2007
2023 Kommentti:
Esimerkiksi juutalaisten poikien kohdalla se ei aiheuta mitään ongelmia. Muiden uskontojen tilannetta en niinkään tunne.🔗
2019, 2015, 2011, 20072011
Juha Rantalainen13Kaakkois-SuomiLoukataan 2023, 2019, 2011, 2007
2023 Kommentti:
On merkittävä osa juutalaisten ja islamuskoisten kulttuuria.🔗
2019, 2015, 2011, 2007
Mirja-Riitta Sjöholm30Varsinais-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapsen oikeuksiin kuuluu fyysinen koskemattomuus. Ympärileikkaus uskonnollisista tai kulttuurisista syistä on lapsen pahoinpitelyä, josta tulee rangaista.🔗
Minna Nurmi31Satakunta
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
ei vastattu 2023
Tiina Tuomela192Uusimaaei vastattu 2023, Loukataan 2019, 2015
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus tulee aina tehdä lääketieteellisissä olosuhteissa turvallisesti. Leikkauksen perusteena tulee olla lääketieteellinen syy, johon luetaan myös psykologiset syyt.🔗
2019, 2015
Riitta Kuismanen195Pirkanmaaei vastattu 2023, 2015, Suojellaan 2019
2023 Kommentti:
En tunne lääketieteellisiä perusteita asialle.🔗
2019, 2015
Liisa Ahonen2Kaakkois-Suomiei vastattu 2023, 2019, 20152019, 2015
Pirkka Aalto93OuluLoukataan 2023, 2019, 20152019, 2015, 2011
Teemu Savolainen48Keski-Suomi
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Elias Rantanen32Satakunta
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Mika Ebeling282HelsinkiLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Jos molemmat vanhemmat ovat asiasta yhtä mieltä.🔗
2019, 2015, 2011
Tiina Arlin161UusimaaSuojellaan 2023, 20192019
Kaarina Järvenpää167UusimaaLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on ollut pitkään juutalaisten ja muslimien perinnettä ja jopa oleellinen osa heidän uskontoaan.🔗
2019, 2015, 2011
Susanna Koivula171Uusimaaei vastattu 2023, Loukataan 2015
2023 Kommentti:
Käytännössä kysymys koskettaa erityisesti Suomessa asuvia juutalaisia. Heitä tulee asiassa kuulla. On tärkeää myös tehdä selkeä ero poikien ja tyttöjen ympärileikkausten välillä. Poikien ympärileikkauksella ei ole terveydellisiä haittavaikutuksia.Haluaisin tietää siitä, millä eri perusteilla poikien ympärileikkauksia tehdään Suomessa.🔗
2019, 2015
Ina Kuula173UusimaaLoukataan 2019, 20152019, 2015
Tiina Sinkkonen187UusimaaLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Kannatan uskonnonvapautta myös tässä suhteessa.🔗
2019
Pauli Tuohioja191UusimaaLoukataan 2019, 20072019, 2007
Varpu Kivelä27Satakuntaei vastattu 2023, Loukataan 2019
2023 Kommentti:
Ympärileikkauksen Jumala sääti Aabrahamille ja hänen jälkeläisilleen merkiksi liitostaan. Jeesuskim, juutalaisena, ympärileikattiin 8 päivän iässä. Jonkin tiedon mukaan veren hyytyminen on tuolloin parhaimmillaan. Ajattelen, että ympärileikkauksen tullessa kyseeseen olisi hyvä olla asiaan perehtynyt lääkäri tekemässä ympärileikkauksen puhtaissa tiloissa, jos mahdollista juuri noin pienelle. Meille pakanakristityille ympärileikkaus ei ulkoisena merkkinä jatkunut, koska Jeesus oli puolestamme täyttänyt kaiken lain ja oli liitonmerkkinä meidän ja Jumalan välillä.🔗
2019
Päivi Räsänen100Häme
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Riitta Haapala188PirkanmaaSuojellaan 2019, 20152019, 2015, 2011
Osmo Kokko78Savo-KarjalaSuojellaan 2019, Loukataan 20152019, 2015, 20112011
Pirjo Backman72Savo-KarjalaSuojellaan 2023, 20192019
Juhana Lähdesmäki102VaasaLoukataan 2023, 20192019
Kati Nummensalo105VaasaLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Nimenomaan poikien, sillä se ei aiheuta fyysistä haittaa.🔗
2019, 2011
Peter Östman108Vaasa
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015, 2011
Harry Ruotsalainen47Keski-SuomiLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ympärileikkauksella on myös terveyshyötyjä, joten kyse ei ole vain uskonnollisesta rituaalista rituaalin tähden.🔗
2019, 2011
Anna-Kaisa Pelto105Ouluei vastattu 2023, 2019
2023 Kommentti:
Tämä ei ole yksiselitteinen asia. Uskonnollisia ja kulttuurisia syitä voidaan huomiota, mutta ottaa myös huomioon lääketieteelliset seikat.🔗
2019
Jaana Shelby29Varsinais-SuomiLoukataan 2011, 20072015, 2011, 2007
Elie el-Khouri285HelsinkiLoukataan 2023, 20192019, 2015
Loviisa Kaartokallio170UusimaaLoukataan 2023, 20192019
Kimmo Rantanen107VaasaSuojellaan 2023, ei vastattu 20192019, 2015
Marketta Juntunen25SatakuntaLoukataan 20192019, 2015
Simo Korpela28Satakuntaei vastattu 20152019, 2015, 2007
Vuokko Syväntö103HämeLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Juutalaisuudessa on hyvin turvallinen ympärileikkausrituaali pienelle vauvalle. Tyttöjen ympärileikkaus/silpominen ei kuulu uskontoon vaan on kidutus jolla varmistetaan tytön siveellisyys. Se on ehdottoman kiellettyä.🔗
2019
Anneli Määttä103OuluSuojellaan 20192019
Björn Cederberg73Savo-Karjalaei vastattu 20192019, 2015, 2007
Pentti Ahopelto94VaasaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
On parempi sallia, kuin että se tehdään salassa ja huonosti🔗
2019
Tomi Kaunismäki98VaasaLoukataan 20232019
Ritva Huusko97OuluSuojellaan 20232019
Kitti Kumpulainen172UusimaaSuojellaan 20152019, 2015
Maija Silvennoinen84Savo-KarjalaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Tiettyihin uskontoihin kuuluu tietyt rituaalit.🔗
2015
Marjo Loponen96Hämeei vastattu 20112011
Johanna Ylihaveri206PirkanmaaLoukataan 20232011
Susanna Rasimus14Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023
Merja Hurskainen96OuluSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tämä on vaikea kysymys. Ymmärrän uskonnolliset tarpeet, mutta jos emme salli tyttölasten "ympärileikkauksia" (toisin sanottuna silpomisia), niin miten voimme puolustella pienten poikien ei-lääketieteellisiä toimenpiteitä?🔗
Rami Lehtola101VaasaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Tämä on vaikea asia. Kristillsestä näkökulmasta ympärileikkaukselle ei ole tarvetta, mutta toisten uskontojen ymmärtämisen näkökuulmasta kyllä. Lisäksi ehdoton kielto luo tilaa epähygieeniselle ja epäammattimaiselle puoskaroinnille.🔗
Hannele Saari101HämeLoukataan 2023
Jari Metsämuuronen177UusimaaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Ei ole syytä kieltää poikien ympärileikkausta, koska sillä ei ole pysyviä vaikutuksia seksuaalisuuteen ja seksuaalis-fyysisiin tuntemuksiin. Sen sijaan tyttöjen ympärileikkaus on syytä kieltää, koska tällä on pysyviä seurauksia tyttöjen ja myöhemmin naisten seksuaalis-fyysisiin tuntemuksiin.🔗
Piia Aitto-oja91HämeLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Kontrolloitu, lääketieteen omaisesti, ammattilaisen toimesta tehty poikien ympärileikkaus tulee sallia (esim. juutalaiset).🔗
Markus Hekkala286Helsinkiei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Uskonnollisen ja sosiaaliseen yhteisöön kiinnittymisen näkökulmasta poikien ympärileikkaus voidaan pitää perusteltuna, kuten Korkein oikeuskin on todennut. Toimenpide tulee ehdottomasti suorittaa huomioiden pojan terveys ja turvallisuus. Poikien ympärileikkaus sinänsä ei ole haitallinen tai vaarallinen, koska sitä tehdään myös lääketieteellisistä syistä.🔗
Santtu Pihlaja44Keski-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Vaikka ympärileikkaus lääkärin suorittamana on yleensä turvallinen, saattaa se harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa vakaviakin haittoja. Lapsen koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta ympärilaikkaukset muista kuin terveydellisistä syistä on kiellettävä.🔗
Hannu Haukka76Savo-KarjalaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Pitää kuitenkin huolehtia, että asia hoidetaan ammattitaitoisesti ja kunnioittavasti.🔗
John Remes182UusimaaLoukataan 2023
Jorma Surakka188Uusimaaei vastattu 2023
Sampo Latvala100VaasaLoukataan 2023
Ella Kärki80Savo-Karjalaei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus tarkoittaa koko esinahan tai sen kärkiosan poistamista leikkauksella. Useimmiten kyseessä on uskontoon liittyvä rituaali, mutta ympärileikkaus voidaan suorittaa myös kulttuurisista, lääketieteellisistä tai esteettisistä syistä. Poikien ympärileikkauksella on pitkä perinne juutalaisuudessa ja islamissa, joissa toimenpide liittyy syvästi uskontoon. Juutalaisuudessa ympärileikkaus on initiaatioriitti. Islamissa miestä ei pidetä täysivaltaisena, jos häntä ei ole ympärileikattu. Juutalaiset pojat ympärileikataan viikon iässä, islaminuskoisessa yhteisössä pojat halutaan ympärileikata ennen murrosiän alkua. Joissakin anglosaksisissa maissa ympärileikkauskäytäntö on levinnyt laajalle myös kulttuurisista syistä, sillä ympärileikkauksesta ajatellaan olevan terveydellistä ja siveydellistä hyötyä. Afrikassa ympärileikkausta käytetään myös siirtymisriittinä aikuisuuteen. Samalla tavalla pitää kieltää tyttöjen sukuelinten silpominen. Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisella eli ympärileikkauksella tarkoitetaan kaikkia ilman lääketieteellistä syytä tehtäviä toimenpiteitä, joihin liittyy naisten ulkoisten sukuelinten poistaminen tai vahingoittaminen jollain muulla tavalla. Silpomisesta käytetään myös termiä FGM. Lyhenne tulee sanoista female genital mutilation. Silpominen tehdään kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä.🔗
Eero Klaavo77Savo-KarjalaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on olennainen osa joissakin maailmanuskonnoissa kuten juutalaisuudessa ja islamissa. Leikkauksen kiellolla nämä ihmiset ajetaan puoskareiden pariin. Uskonnolliset ympärileikkaukset tulee suorittaa terveysturvallisesti, mutta ei yhteiskunnan varoin.🔗
Mervi Turunen50Keski-SuomiLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Poikien, kyllä, turvallisesti terveydenhuollossa, ja jos molemmat vanhemmat ovat samaa mieltä. Tyttöjen ei missään nimessä ja koskaan, sitähän tässä ei toki kysytty.🔗
Matti Turunen85Savo-Karjalaei vastattu 2023
Pekka Ijäs166UusimaaSuojellaan 2023
Annamari Brandão163UusimaaLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Kyse on uskonnonvapauden harjoittamisesta ja käytäntö on Suomessa voimassaolevan lainsäädännön mukainen.🔗
Kauko Pohjonen180UusimaaSuojellaan 2023
Sonja Välkepinta194UusimaaSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapselle tulisi taata kasvurauha kunnes hän itse on kykenevä päättämään näin isosta asiasta.🔗
Sirkku Kemppainen24Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
Tommi Terä32Varsinais-SuomiSuojellaan 2023
Jani Ursin33Varsinais-Suomiei vastattu 2023
Ville Melanen98HämeLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Tämä on vaikea kysymys. Poikien ympärileikkauksesta ei ole tiettävästi erityisen suurta lääketieteellistä haittaa, vaikka kaikilla toimenpiteillä on riskinsä. En sinänsä ole asiasta kovin innostunut, mutta tiettyjen vanhojen tapojen noudattaminen ei kuitenkaan loppuisi, vaan niitä tehtäisiin vaikkalaittomasti. Tämä kysymys ei ole yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys. Merkittävä periaatteellinen kysymys on kuitenkin naisten ympärileikkaus, mitä ei pidä hyväksyä missään muodossa. Sitä ei vaadi edes eri uskontojen pyhät kirjoitukset, vaan lähinnä Afrikassa ja Lähi-Idässä aikoinaan alkaneet käytännöt.🔗
Marko Smeds102HämeLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Israelin vanhan testamentin vaatimus tulee sallia kuten tähänkin asti. Kyseessä on tärkeä perinne ja juutalaisia koskeva säännös.🔗
Marjut Hovi191Pirkanmaaei vastattu 2023
Liisa Hirvonen8Kaakkois-SuomiSuojellaan 2023
Anne Pihl43Keski-SuomiSuojellaan 2023
Hannu Kippo99Vaasaei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Kristittynä tietysti toivon, että raamatunmukainen kristillinen julistus vapauttaa eri kulttuureista tulevat näkemään, että ympärileikkausta ei tarvita. Vapahtaja riittää.Ehdotonta kieltoa en kannata. Korkeimman oikeuden ratkaisu on ollut hyvin perusteltu.🔗
Sofia Hokkanen99LappiLoukataan 2023
Erkki Hurtig100LappiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärilaikkaus, varsinkin tyttöjen , on haitallinen ja sitä ei tule tehdä muista kuin lääketieteellisistä syistä. Lain on tässä tärkeämpi suojella yksilöä kuin yhteisön tarvetta.🔗
Roosa Paakkunainen42Keski-SuomiSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Suomessa ei saa lapsia ympärileikata eettisistä syistä.🔗
Saija Tikkanen101Lappiei vastattu 2023
Linda Hallikainen165UusimaaSuojellaan 2023
Clarissa Back284HelsinkiLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Yhteiskuntamme on perustettu muun muassa uskonnonvapauteen.🔗
Henri Väkeväinen16Kaakkois-SuomiLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaukselle on olemassa syynsä, joihin tuskin pystytään puuttumaan laintasolla. Osa niistä liittyy hygieniakäsitykseen. Tässä tulee kuitenkin varmistaa, että operaatio toteutetaan aina ammattilaisen toimesta.En ole ympärileikkausta puolella, mutta tässä on niin vahva kulttuuri takana, että ympärileikkausten tulkitseminen avaisi mustan pörssin markkinat operaatioille, jotka voivat olla erittäin vaarallisia operaation kohteelle.🔗
Jouni Koskela10Kaakkois-SuomiLoukataan 20232019
Ari Mönttinen178UusimaaSuojellaan 2023
Pentti Helin287Helsinkiei vastattu 2023
Pirkko Kaartinen23Varsinais-Suomi2019
Sari Kumin288Helsinki2019
Juha Malmi175Uusimaa2019, 2015, 2011
Kristiina Drotár164Uusimaa2019, 2015
Reija Taupila190Uusimaa2019, 2015
Johanna Vähäkainu36Satakunta2019, 2015
Piia Nurmela197Pirkanmaa2019
Sirpa Pursiainen199Pirkanmaa2019, 2015, 2011
Kauko Turunen205Pirkanmaa2019, 2015
Mikko Almgren3Kaakkois-Suomi2019
Aila Asikainen5Kaakkois-Suomi2019
Eija Hauska-Mertanen7Kaakkois-Suomi2019
Päivi Kovanen11Kaakkois-Suomi2019
Jasmin Pyöriäinen83Savo-Karjala2019
Tapio Puolimatka45Keski-Suomi2019
Hannu Suni49Keski-Suomi2019
Sami Kilpeläinen99Oulu2019, 2011, 2007
Leena Askeli94Oulu2019, 2015
Matti Heikkinen95Oulu2019
Ville Auvinen19Varsinais-Suomi2015, 2011, 2007
Marika Hakola189Pirkanmaa2015
Pirjo Raunio202Pirkanmaa2015
Outi McDonald176Uusimaa2011
Susanna Peltonen99Häme2011, 2007
Jan Axberg162Uusimaa
Arto Jääskeläinen168Uusimaa
Mila Lehtonen174Uusimaa
Mika Poutala181Uusimaa2023
Niklas Räsänen183Uusimaa
Eemil Silventoinen186Uusimaa
Kristiina Vuorinen193Uusimaa
Reima Anolin18Varsinais-Suomi
Katriina Hiippavuori21Varsinais-Suomi
Antti Riuttaskorpi27Varsinais-Suomi
Aleksi Stenberg31Varsinais-Suomi
Emmi Flyktig23Satakunta
Tiina Huhtala24Satakunta
Vesa Järvenpää26Satakunta
Allan Lindeman30Satakunta
Maarit Rantanen33Satakunta
Tuuli Rintanen34Satakunta
Miika Vuola35Satakunta
Risto Auvinen92Häme
Juha-Pekka Forsman93Häme
Iida Hovi94Häme
Kari Kallio95Häme
Ville Turkkinen104Häme
Jaakko Ikonen192Pirkanmaa
Laura Pöyhönen200Pirkanmaa
Ami Rinta-Valkama203Pirkanmaa
Marianne Bruce6Kaakkois-Suomi
Sanna-Mari Hokkanen9Kaakkois-Suomi
Ann-Niina Turunen15Kaakkois-Suomi
Heidi Hartikainen75Savo-Karjala
Harri Koskela79Savo-Karjala
Annukka Ojala81Savo-Karjala
Ahti-Pekka Vornanen86Savo-Karjala
Joona Ilves37Keski-Suomi
Eveliina Kangasniemi38Keski-Suomi
Kati Koro39Keski-Suomi
Juha Käpyaho40Keski-Suomi
Hanna-Lea Ahlskog93Vaasa
Virpi Ali-Haapala95Vaasa
Arvid Karell97Vaasa
Veera Männistö104Vaasa
David Pettersson106Vaasa
Jami Kähkönen100Oulu
Veijo Moilanen101Oulu
Sari Männistö102Oulu
Ari-Pekka Nieminen104Oulu
Jorma Perander106Oulu
Atro Hietala190Pirkanmaa
Jarmo Ojanperä198Pirkanmaa
Jorma Jussila194Pirkanmaa
Riku Auerma187Pirkanmaa
Seppo Miilunpalo196Pirkanmaa
Timo Rauhalammi201Pirkanmaa
Arto Kaarma22Varsinais-Suomi
Jonathan Westergård34Varsinais-Suomi
Marika Hietanen20Varsinais-Suomi
Mika Ratilainen26Varsinais-Suomi
Pekka Salonen28Varsinais-Suomi
Nelli Riihuhta46Keski-Suomi
Petteri Muotka41Keski-Suomi
Irina Ambrosin159Uusimaa
Jan Tallqvist189Uusimaa
Jukka Palokangas179Uusimaa
Kaisa Anttila160Uusimaa
Marja-Leena Sarjala185Uusimaa
Pentti Rönkkö184Uusimaa
Valfrid Åkerlund195Uusimaa
Arto Mäkinen12Kaakkois-Suomi
Jaana Arponen4Kaakkois-Suomi
Aleksi Markkanen97Häme
Kari Tuomela107Oulu
Miriam Kangas98Oulu
Carita Mäki103Vaasa
Håkan Granberg96Vaasa