Vuoden 2023 Helsingin eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2023 Helsingin eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiNroPuolueIntakt rf:n Vaalikone
Kysymyksiä
 1. Pitäisikö kaikilla lapsilla, sukupuolesta riippumatta, olla oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
 2. Pitäisikö lasten oikeus suojeluun ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta taata lailla tasa-arvoisesti sukupuolesta riippumatta?
 3. Aiotko, kansanedustajana tehdä työtä sen eteen, että kaikilla lapsilla olisi sama lakisääteinen suoja ei-lääketieteelliseltä sukuelinten leikkaukselta?
Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vpAiemmat vaalitValittu?
Marika Sorja209PS
 1. Kyllä: Lasten oikeudet on mentävä yli uskonnnvapauden! https://marikasorja.wordpress.com/2023/02/20/lasten-ja-elainten-oikeudet-ennen-uskonnonvapautta/
 2. Kyllä: Mitään elimiä tai osia elimistä ei pidä saada poistaa uskonnollisista syistä ala-ikäiseltä.
 3. Kyllä: Ehdottomasti aion!
Suojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
Tämän pitäisi olla itsestäänselvyys. Mitään kehonosaa ei pidä poistaa uskonnollisista tai ei-lääketieteellisistä syistä alaikäiseltä. Kuului sitten uskomukseen esinahattomuus tai jokin muu älytön vaatimus. Aikuinen voi sitten itse tehdä omat päätökset kehostaan.🔗
2019, 2015
Mari Rantanen207PSSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen eikä siihen tule olla poikkeuksia uskonnon oikeutuksena, joka vieläpä usein on vanhempien uskonnolla oikeutus.🔗
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 20112023, 2019
Simon Granroth90RKP
 1. Kyllä: Det är helt klart att rätten till kroppsintegritet inte kan vara beroende av om man råkar födas med en penis eller inte. Att skära i barn och människor i allmänhet är helt enkelt fel och ingen religion, tradition eller sedvänja gör det rätt att skära loss delar av människobarn. Sådan barbarism är det dags att vi som ett samhälle och rentav civilisation kommer vidare ifrån. Ifall någon vill bli av med sin förhud i vuxen ålder är det givetvis ok.
 2. Kyllä
 3. Kyllä: Självklart. Allt annat vore amoralt och misantropiskt.
Suojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Ei ihmisen kehollinen koskemattomuus voi olla sukupuolesta riippuvainen. Kehonosan viiltäminen irti lapsesta tai ihmisestä ylipäätänsä on väärin, kulttuuriin tai uskontoon katsomatta. Ei sivistyneessä yhteiskunnassa voi olla tilaa tällaiselle barbarismille, jossa leikellään lasten sukupuolielimiä. Mikäli ihminen vielä aikuisiässä haluaa esinahastaan eroon, niin se on tietysti jokaisen itse päätettävissä.🔗
2019
Teija Makkonen203PS
 1. Kyllä: Ehdottomasti. Lapsia tulee suojella.
 2. Kyllä: Kyllä, aivan ehdottomasti. Suomessa vallitsee sekä uskonnonvapaus että yksilön oikeus fyysiseen koskemattomuuteen. Vanhemmilla ei tule olla oikeutta muokata lapsen kehoa pysyvästi uskonnollisiin syihin vedoten. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää lailla.
 3. Kyllä: Kyllä aion. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ehdottomasti. Lapsia tulee suojella. Sekä tyttöjen että poikien ei-lääketieteellisistä syistä tehtävät sukuelinten leikkaukset tulee kieltää ja säätää rikoslaissa rangaistavaksi.🔗
2019
Satu Immonen5PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Arto Antturi283KD
 1. Ei: Omskärelse av men måste skyddas på grund av religiös frihet.
 2. Ei: Omskärelse av mankön och stympning av kvinnokön är medicinskt sätt inte liknande saker och de måste inte förväxlas med varandra.
 3. Ei: Jag vill alltid uppehålla religionsfrihet och motverka alla slags antisemitism.
Loukataan 2023
2023 Kommentti:
Kysymyksessä piilee antisemitismin siemen ja antisemitismissä piilee rasismi. On selvää, että ympärileikkaus tulee sallia.🔗
Jorma Luotonen245VL
 1. Kyllä: Silpominen on törkeää lasten vahingoittamista. Se on tehtävä lailla rangaistavaksi.
 2. Kyllä: Kaikkia lapsia on suojeltava.
 3. Kyllä: Ehdottomasti kyllä.
Suojellaan 20192019, 2015
Esa Korkia-aho200PS
 1. Kyllä: Lasten sukuelinten silpominen ei-lääketieteellisestä syystä on pahoinpitely.
 2. Kyllä: Lasten sukuelimien ei-lääketieteellinen silpominen tulee olla rangaistavaa aina.
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Vanessa Olsen247VL
 1. Kyllä: Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella ja aikuisella tulee olla oikeus fyysiseen koskemattomuuteen varsinkin kun kyse ei ole terveyssyistä välttämättömästä toimipiteestä.
 2. Kyllä: Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella ja aikuisella tulee olla oikeus fyysiseen koskemattomuuteen varsinkin kun kyse ei ole terveyssyistä välttämättömästä toimipiteestä.
 3. Kyllä: Jokaisella Suomessa asuvalla lapsella ja aikuisella tulee olla oikeus fyysiseen koskemattomuuteen varsinkin kun kyse ei ole terveyssyistä välttämättömästä toimipiteestä.
Eva Biaudet86RKPLoukataan 2015
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 20152023, 2019, 2015
Kristian Wahlbeck108RKP
 1. Kyllä: Barnets rättigheter är mänskliga rättigheter som inte ska kränkas. Jag är läkare, och invasiva ingrepp utan medicinska grunder utan samtycke är inte förenliga med läkaretiken.
 2. Kyllä: Det är viktigt att kommande lagstiftning bygger på en grundlig konskevensbedömning. Intentionen med en sådan lag är att skydda barnen, och därför är det viktigt att lagen de facto inte leder till ökade illegala könsstympningar utförda av lekmän i hygieniskt dåliga förhållanden eller till att barn sänds utomlands för könsstympningar.
 3. Kyllä
Marko Hamilo194PS
 1. Kyllä: Tämän pitäisi olla sekulaarissa, ihmisoikeuksia kunnioittavassa liberaalissa demokratiassa ns. no-brainer, mutta jostain syystä se ei ole sitä.
 2. Kyllä: Uskonnonvapaus ei minulle tarkoita sitä, että asiat, jotka muuten olisivat kiellettyjä, olisivat hyväksyttyjä uskonnon vuoksi. Positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa minulle sitä, että se, mikä on sallittua muuten, ei voi olla kiellettyä osana uskonnonharjoittamista.
 3. Kyllä
Sari Mäkimattila289KD
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, Loukataan 20152015, 2011
Veronika Honkasalo70VASei vastattu 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Mai Kivelä74VASSuojellaan 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Jussi Halla-aho193PSSuojellaan 2011, 2007
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2011, 20072023, 2019, 2011
Ben Zyskowicz154KOKLoukataan 2019
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Elina Valtonen152KOKSuojellaan 2015
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015, 2011
Lauri Alhojärvi262FPSuojellaan 2023, 2019, 2011, ei vastattu 2015
2023 Kommentti:
Lasten silpominen ei ole kannatettavaa.🔗
2019, 2015, 2011
Richard Andersson2PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 20192019
Samuli Voutila214PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni ympärileikkaukset muista kuin lääketieteellisistä syistä eivät ole perusteluja niin uskonnon kuin kulttuurinkaan näkökulmasta.🔗
2019
Niko Laitinen201PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Reetta Ojala13PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tulee ehdottomasti kieltää! Lapsilla on oikeus koskemattomuuteen.🔗
Nina Strandén210PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Minkäänlaista silpomista ei pidä hyväksyä.🔗
Simone Kallio6PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Sakari Helke4PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Mirita Saxberg Leinonen148KOK
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ainoastaan lääketieteelliset perusteet ovat hyväksyttäviä, etenkin lapsia koskevissa toimenpiteissä🔗
2019
Sara Salonen191SDP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lasten uskonnolliset ympärileikkaukset ja silpomiset tulee olla kiellettyjä. Lapsella on oikeus koskemattomuuteen.🔗
Minna Lindgren227VIHR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus on kivulias toimenpide, johon ei ole terveydellisiä tai lääketieteellisiä perusteita.🔗
Jarno Luoma-Nirva11PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023, 2019, 2015, 20072019, 2015, 2007
Alviina Alametsä216VIHRSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Maria Ohisalo230VIHR
 1. Kyllä: Haluamme kieltää lasten sukuelinten silpomisen ja intersukupuolisten lasten kosmeettiset leikkaukset.
 2. Kyllä: Jokaisella lapsella on sama oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen sukupuoleen katsomatta.
 3. Kyllä
Suojellaan 2015
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Ville Hautakangas3PIRSuojellaan 2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Tiina Sandberg166SKPSuojellaan 2023, 2019, Loukataan 20072019, 2015, 2011, 2007
Sari Sarkomaa147KOK
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Eveliina Heinäluoma176SDPSuojellaan 2019
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
20192023, 2019
Hannele Rehuttu19PIRSuojellaan 2023, 2019, 2015
2023 Kommentti:
Ei ole mitään syytä tehdä peruuttamattomia muutoksia toisen ihmisen kehoon vasten hänen tahtoaan. Tällaiset teot tulisi tuomita törkeinä väkivaltarikoksina. Jokainen tehköön aikuisena keholleen miten tahtoo.🔗
2019, 2015
Mikko Kärnä271KESKSuojellaan 2019
Äänestys 1:
poissa
Äänestys 2:
poissa
2019, 20152019, 2015
Thomas Selenius104RKP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Marek Necada12PIR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Tuomas Tähti213PS
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Reetta Vanhanen236VIHR
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
2019
Eva-Maria Asukas171SDP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Kristiina Benjaminsson257KRIP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Sybila Pitkänen260KRIP
 1. Kyllä
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Roni Kantola7PIRSuojellaan 2023, 2019, 20152019, 2015
Pekka Haavisto220VIHR
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 2011, 20072023, 2019, 2015, 2011, 2007
Atte Harjanne221VIHR
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
20192023, 2019
Mari Holopainen222VIHR
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152019
Ossi Nyman264FPSuojellaan 2023, 20192019
Petrus Pennanen50APSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Nuutti Hyttinen196PSSuojellaan 2019, 20152019, 2015
Tom Packalén204PS
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20112019, 2015, 2011
Mika Raatikainen206PSSuojellaan 2019, 20152019, 2015, 20112015, 2011
Matti Laitinen160SKPSuojellaan 2023, 20072019, 2007
Mika Ebeling282KDLoukataan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Jos molemmat vanhemmat ovat asiasta yhtä mieltä.🔗
2019, 2015, 2011
Terhi Koulumies138KOK
Äänestys 1:
Ei, sekä pojat että tytöt suojataan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019
Wille Rydman208PS
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Ei, kaikki maininnat pojista poistetaan
2019, 2015, 20112023, 2019, 2015
Tuula Haatainen174SDP
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 2015, 20072023, 2019, 2015, 2007
Taru Reinikainen190SDPSuojellaan 2023, ei vastattu 20192019
Kausti Rantalainen18PIRSuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Törkein ihmisoikeusloukkaus nyky-yhteiskunnassa on sallia ympärileikkaus lapsille.🔗
2019
Amos Ahola22LIBESuojellaan 2019, ei vastattu 20152019, 2015
Timo Harakka175SDP
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
2019, 20152023, 2019, 2015
Nina Suomalainen151KOKei vastattu 2011, Loukataan 20072015, 2011, 2007
Aki Oksala14PIRSuojellaan 2023, 20152015
Elie el-Khouri285KDLoukataan 2023, 20192019, 2015
Jukka-Pekka Muotio35LIBESuojellaan 2023, 20192019
Severi Virolainen44LIBESuojellaan 2023, 2019
2023 Kommentti:
Voivat leikkauttaa itsensä sitten yli 15-vuotiaina...🔗
2019
Aarne Leinonen33LIBESuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus loukkaa lapsen fyysistä koskemattomuutta, mikä on tärkeämpi vapaus kuin vanhempien tuntemukset.🔗
Outi Alanen240VLSuojellaan 20232019
Petra Malin80VASei vastattu 20152019, 2015
Bicca Olin231VIHRSuojellaan 20192019
Santeri Pienimäki270EOPSuojellaan 20192019
Emilia Taskinen261FPSuojellaan 20232019
Ari Salo253VLSuojellaan 20192019
Marko Ekqvist192PSSuojellaan 20192019, 2015
Laura Rontu165SKPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Turvallisinta lienee että lapsia leikellään vain jos sen on tarpeen sairauden tai vamman hoidossa.🔗
2019
Toni Eronen292KLSuojellaan 20192019
Silja Borgarsdóttir Sandelin87RKPSuojellaan 20152019, 2015, 2011
Anita Hellman178SDPSuojellaan 20232019
Jukka Kekkonen182SDPSuojellaan 20192019
Terhi Peltokorpi278KESKSuojellaan 20072019, 2015, 2011, 20072011
Anssi Porttikivi38LIBELoukataan 2023
2023 Kommentti:
Kielletään sitten kun muutkin maat haluavat kieltää. Tässä on turha esittää hysteerikkoa.🔗
Panu Huuhtanen238SKESuojellaan 20232019
Tiina Keskimäki239SKEei vastattu 20232019
Ari-Pekka Pulkkis17PIRSuojellaan 20192019
Janne Pitkänen16PIRSuojellaan 20192019
Mia Haglund67VASSuojellaan 20152015
Jani Mäkinen37LIBESuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei silpomiselle. Vain lääketieteelliset syyt.🔗
Seida Sohrabi150KOKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Mielestäni jokainen ihminen saa itse valita mitä tekee kehollaan aikuistuttuaan. Ympärileikkaus ja tyttöjen sukuelinten silpominen loukkaa räikeästi lasten oikeutta fyysiseen kokemattomuuteen. Poikien ympärileikkaus voi jättää lapseen traumaattisen jäljen ja se voi vaikuttaa kielteisesti sukuelimen normaaliin toimintaan, kun esinahka jää liian kireäksi.🔗
Anna-Mili Tölkkö265FPSuojellaan 20072011, 2007
Johan Bäckman53VKKLoukataan 20112011
Elisabeth Anetjärvi256KRIPei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Koen, että pojan tulisi olla sen verran vanha, että ymmärtää itse mitä ympärileikkaus tarkoittaa ja pystyy siten itse päättämään sen tekemisestä.🔗
Titta Hiltunen69VASSuojellaan 2023
Kati Jaakonen179SDPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lasten koskemattomuutta pitää suojella🔗
Mikko Lintunen122LIIKei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Uskonnolliset syyt eivät ole mielestäni päteviä ihmisten silpomiseen ilman heidän suostumustaan. Pätee nimenomaan alaikäisiin. Vastaan tähän siis kuten translakiin liittyvään kysymykseen. 18-vuotias saa itse päättää omasta ruumiistaan.🔗
Lauri Muranen185SDPei vastattu 2023
2023 Kommentti:
En tunne asiaa erityisen hyvin, mutta jos ympärileikkauksesta on haittaa lapsen kehitykselle tms. en näe syytä miksi se pitäisi sallia muista kuin lääketieteellisistä syistä.🔗
Olli Posti249VLei vastattu 2023
Markku Rantahalvari188SDPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tässäkin asiassa henkilöllä tulee olla päätäntävalta omaan kehoonsa.🔗
Coel Thomas235VIHRSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Poikien ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä on räikeä loukkaus lapsen kehon koskemattomuuteen. Monet vanhemmat eivät tarkoita pahaa, kun näin tekevät, koska se liittyy yleensä heidän kulttuuriin. Vanhemmat ja etenkin lapset ovat tässä kulttuurinsa uhreja. Ihmisten tulisi saada päättää omasta kehostaan täysin itse.🔗
Nina Miettinen228VIHRSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskonnollisista tai kulttuurillisista syistä tehtävä ympärileikkaus tulee lopettaa, sillä se loukkaa lapsen koskemattomuutta Täysi-ikäinen ihminen voi itse päättää, haluaako ympärileikkauksen.🔗
Riina Bhatia217VIHRSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus muista kuin lääketieteellisistä syistä loukkaa lapsen koskemattomuutta, eikä lapseen saisi kajota uskonnollisista syistä toimenpiteellä johon liittyy myös terveydellisiä riskejä.🔗
Markku Kivinen75VASLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Lääketieteellisesti tehty ympärileikkaus pojille on vaaraton ja terveyttä edistäväkin toimenpide.🔗
Toivo Haimi68VASSuojellaan 2023
Maija Karhunen73VASSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ei-lääketieteellinen ympärileikkaus alaikäisillä lapsilla loukkaa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta.🔗
Markus Hekkala286KDei vastattu 2023
2023 Kommentti:
Uskonnollisen ja sosiaaliseen yhteisöön kiinnittymisen näkökulmasta poikien ympärileikkaus voidaan pitää perusteltuna, kuten Korkein oikeuskin on todennut. Toimenpide tulee ehdottomasti suorittaa huomioiden pojan terveys ja turvallisuus. Poikien ympärileikkaus sinänsä ei ole haitallinen tai vaarallinen, koska sitä tehdään myös lääketieteellisistä syistä.🔗
Pauli Hentunen114LIIKSuojellaan 2023
Kari Markkola123LIIKSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
https://markkola.com/kohti-parempaa-hyvinvointiahttps://www.markkola.com/🔗
Tomi Raitio187SDPSuojellaan 2023
Esa Tahvanainen211PSSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lapsia ei saa silpoa millään verukkeella. Aikuinen ihminen voi ottaa tatuointeja, lävistyksiä tms. Lääkärinä en itse henkilökohtaisesti suostu vahingoittamaan ihmisiä edes heidän omasta toiveestaan.🔗
Valo Vesikauris266FPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Lasten kehollinen koskemattomuus täytyy turvata ehdoitta. Ei-lääketieteellisiin syihin perustuvat, kosmeettiset hoidot/leikkaukset täytyy kieltää lailla, oli kyseessä sitten uskonnollisiin syihin vetoaminen tai esimerkiksi kehonormatiivisuuden nojalla intersukupuolisten lasten kehojen operointi.🔗
Nita Austero172SDPSuojellaan 2023
Arvo Lehtomäki161SKPSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Ympärileikkaus kuuluu juutalaiseen ja islamilaiseen kulttuuriin. En itse kuulu kumpaankaan. Ehkä siitä syystä en ymmärrä sen tarkoitusta.🔗
Emilia Heikkinen158SKPei vastattu 2023
2023 Kommentti:
En itse tiedä tarpeeksi paljon ympärileikkauksen vaikutuksista, että voisin antaa kunnollisen vastauksen. Jos negatiivisia vaikutuksia operaatiolla on, niin silloin uskonto tai kulttuuri eivät saisi määrätä sitä. Jos siitä ei taas koidu mitään haittavaikutuksia, ei sillä ole mitään väliä.🔗
Anni Vuohijoki130LIIKSuojellaan 2023
Marleena Isomaa197PSSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Tämä asia jakaa varmasti mielipiteitä mutta suomalaiseen kulttuuriin ei mielestäni kuulu poikien ympärileikkaus.🔗
Jukka Mähönen36LIBELoukataan 2023
Valo Vaeltaja168SKPSuojellaan 2023
Juha Hurme93RKPSuojellaan 2023
Arto Aijala155SKPLoukataan 2023
Maija Hakanen156SKPSuojellaan 2023
Virva Lehto275KESKSuojellaan 2023
Elias Vartio20PIRei vastattu 2023
Pietari Virtanen21PIR
 1. Kyllä: Kyllä pitäisi. Myös lääketieteellisenä toimenpiteenä lasten sukuelinten leikkauksiin on oltava erittäin korkea kynnys, eikä niitä pidä tehdä esimerkiksi terveille intersukupuolisille lapsille kosmeettisista syistä tai sellaisten terveydellisten ongelmien hoitamiseksi, jotka on mahdollista yhtä hyvin hoitaa kehollista koskemattomuutta kunnioittavilla menetelmillä tai joiden hoito ei ole niin akuutisti välttämätöntä, etteikö se voi odottaa sitä, että henkilön omakin mielipide voidaan ottaa huomioon.
 2. Kyllä
 3. Kyllä
Suojellaan 2023
Jaakko Kurki59VKKSuojellaan 2023
Mira Puro250VLei vastattu 2023
Samuel Peiponen15PIRei vastattu 2023
2023 Kommentti:
En kannata minkäänlaista silpomista enkä lapseen tai nuoreen kohdistuvaa väkivaltaa.🔗
Janne Korhonen48APSuojellaan 2023
2023 Kommentti:
Uskontojenkin on syytä uudistua.🔗
Clarissa Back284KDLoukataan 2023
2023 Kommentti:
Yhteiskuntamme on perustettu muun muassa uskonnonvapauteen.🔗
Pia Pelkonen125LIIKSuojellaan 2023
Mika Isomaa26LIBESuojellaan 20112015, 2011
Maaret Castrén132KOKei vastattu 2023
Anna Lemström78VASSuojellaan 2023
Tanja Heiskanen195PSLoukataan 2023
Pentti Helin287KDei vastattu 2023
Milla Louhi34LIBESuojellaan 20112011
Nella Järvinen28LIBESuojellaan 2023
Roope Rautio40LIBESuojellaan 2023
Samuli Juntunen29LIBESuojellaan 2023
Tuomas Tiainen42LIBESuojellaan 20192019, 2015
Ville Kivinen32LIBESuojellaan 20192019
Olavi Kaukamieli8PIRSuojellaan 2023
Timo Kyttä9PIRSuojellaan 2023
Kimmo Niemelä124LIIKLoukataan 2023
Aki Tulimäki43LIBE
Ilkka Haapaniemi24LIBE
Janne Rantanen39LIBE
Juha Itkonen27LIBE
Kimmo Haanpää23LIBE
Lassi Kivinen30LIBE
Mari Kivinen31LIBE
Zahra Abdulla64VAS2019, 2011, 2007
Ajak Majok79VAS2019
Tuomas Nevanlinna81VAS2019
Suldaan Said Ahmed83VAS2019
Fatim Diarra218VIHR20192023
Kasper Kivistö224VIHR2019
Amanda Pasanen232VIHR2019
Oula Silvennoinen233VIHR2019
Ozan Yanar237VIHR2019, 20152015
Elina Sagne-Ollikainen102RKP2019
Yakup Yilmaz255VL2019, 2015
Laura Jokela198PS2019, 2011
Matias Turkkila212PS2019
Jukka Laitinen159SKP2019, 2015
Ville Rahikainen164SKP2019, 2015, 2011, 2007
Tommi Aalto291KL2019
Sari Kumin288KD2019
Kaarle Hurtig71VAS2019
Marcus Rantala98RKP2019, 2015, 2011
Juha Hakola134KOK2019, 2015, 2011, 20072007
Atte Kaleva136KOK2019, 20152023
Matti Niiranen143KOK2019
Daniel Sazonov149KOK2019, 2015
Maarit Vierunen153KOK2019
Elisa Gebhard173SDP20192023
Sami Helle272KESK2019
Tuomas Meriniemi276KESK2019, 2011
Kristiina Kartano118LIIK2019
Juhani Klemetti119LIIK2019
Joel Harkimo113LIIK2019, 2015
Jyrki Helminen294MUUT2019, 2015, 2011
Ulla Sajaniemi127LIIK2019
Ilkka Kantola181SDP2019, 2015, 2011, 20072015, 2011, 2007
Saana-Maria Majatie268EOP2019
Ritva Sorvali167SKP2019, 2015, 2011, 2007
Pia Brandt263FP2019
Ville Jalovaara180SDP2015
Johanna Laisaari183SDP2015
Nasima Razmyar189SDP2015, 20112023, 2015
Timo Sotikoff254VL2015
Phuong (Betty Fvck) Dao88RKP
Henrika Franck89RKP
Anna Hultin-Pashley92RKP
Allyana Thomas107RKP
Veli-Pekka Dufva133KOK
Anniina Iskanius135KOK
Otto Meri142KOK
Nea Nättinen144KOK
Bertha Simojoki106RKP
Emmi Piippo96RKP
Jutta Seppinen105RKP
Kalle Pusa97RKP
Kent Ketomäki94RKP
Morris Liemola95RKP
Satu Roberg101RKP
Jarmo Lindberg141KOK2023
Tuuli Kousa225VIHR2011
Sam Björklund110LIIK2011
Mira Kettunen267EOP2011
Johanna Nuorteva229VIHR
Jonni Lehtiranta226VIHR
Kaapo Haapanen219VIHR
Shawn Huff223VIHR
Alpo Aaltokoski63VAS
Rahim Alizada65VAS
Antti Kaajakari72VAS
Minja Koskela76VAS2023
Noora Laak77VAS
Riku Nieminen82VAS
Sami Säynevirta84VAS
Pinja Vuorinen85VAS
Albert Laine10PIR
Hilkka Ahde169SDP
Mahad Ahmed170SDP
Fardoos Helal177SDP
Petri Lillqvist184SDP
Dimitri Qvintus186SDP
Otso Reijonen99RKP
Oona Hagman91RKP
Emma Ringbom100RKP
Alex Seitsamo103RKP
Henri Lindroos202PS
Emil Kokkonen199PS
Marika Pakkanen205PS
Eemeli Valli281KESK
Juha Hyrkäs273KESK
Päivi Mononen-Mikkilä277KESK
Riikka Vaaja280KESK
Sonja Lautamatti274KESK
Taneli Suomala279KESK
Elias (Pyry) Eronen269EOP
Anssi Rajapaltio251VL
Jari Jakonen241VL
Marjo Jonasson242VL
Marko Kotalainen243VL
Minna Malm246VL
Niklas Pemari248VL
Pauli Laakso244VL
Simo Ruoho252VL
Matilda Mickwitz162SKP
Päivi Hedman-Agyol157SKP
Sante Ngiesi163SKP
Kasper Strömman234VIHR
Susanna Airola215VIHR
Elina Myllymäki293KL
Petri Roininen290KL
Johanna Mattila259KRIP
Visa Lind258KRIP
Mikko Hirvonen25LIBE2019
Nina Sneitz41LIBE
Ari Lanamäki120LIIK
Heidi Jaari116LIIK
Iina Ilmarinen115LIIK
Jarmo Räikkönen126LIIK
Jere Karalahti117LIIK
Laura Sulkava128LIIK
Pekka Väisänen131LIIK
Petri Grönholm112LIIK
Rene Ertomaa111LIIK
Sanni Autiorinne109LIIK
Tapio Lindqvist121LIIK
Tomi Virkki129LIIK
August Kiattrakoolchai137KOK
Aura Salla146KOK2023
Heikki Pursiainen145KOK
Konstantin Kouzmitchev139KOK
Tapio Lehtinen140KOK
Markku Lahtinen60VKK
Mikko Paukkunen62VKK
Nico Giansanti55VKK
Rainer Partanen61VKK
Rasoul Dehghan54VKK
Sari Hämäläinen56VKK
Sofia Kazakov58VKK
Ville Idström57VKK
Annuska Dal Maso66VAS
Anastasia Chevtsov46AP
Ilkka Nuotio49AP
Jesse Pennanen51AP
Jouni Tuovinen52AP
Kristiina Järvenpää47AP
Thierry Botty van den Bruele45AP