Vuoden 2019 Korjausliikkeen (ent. Sininen tulevaisuuden) eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2019 Korjausliikkeen (ent. Sininen tulevaisuuden) eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiVaalipiiriValittu?Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskien
Kari KulmalaSavo-KarjalaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Seppo KanervaHelsinki
Toni EronenHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Sirpa-Liisa KuittinenHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Rolf (Fred) SormoHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Erkki AuranenUusimaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Simon EloUusimaa
Saara LångUusimaa
Niina MännistöUusimaa
Nina NaskaliUusimaa
Jussi NiinistöUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Pekka M. SinisaloUusimaa
Seppo VäyrynenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Satu AnttilaVarsinais-Suomi
Mira KatajamäkiVarsinais-Suomi
Kari AaltonenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Tarja AhonenPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Minna JokipolviPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Seppo KapanenPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Sauli TurjaPirkanmaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Marja-Leena LeppänenKaakkois-Suomi
Jari LindströmKaakkois-Suomi
Kimmo KiveläSavo-KarjalaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Reijo HongistoVaasa
Anneli ManninenVaasa
Pasi LääninpääKeski-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jari SavolainenKeski-Suomi
Vaili Jämsä-UusitaloOulu
Tommi AaltoHelsinki
Toni AhvaHelsinki
Erik JohanssonHelsinki
Juuso JuntunenHelsinki
Jarmo KalpioUusimaa
Timo KiviahoHelsinki
Jukka ManninenHelsinki
Marjo PihlmanHelsinki
Riikka TaivassaloHelsinki
Meri VennamoHelsinki
Tiina AhvaUusimaa
Erkki GröhnUusimaa
Leena HeikkiläUusimaa
Reino HolappaUusimaa
Marja HyytiäinenUusimaa
Pietari JääskeläinenUusimaa
Kimmo KakkoUusimaa
Marja KarvinenUusimaa
Sylvi KeränenUusimaa
Airi KulmalaUusimaa
Markku LeinonenUusimaa
Kim LindholmUusimaa
Juha MalmiUusimaa
Ali MehmetUusimaa
Petri MuinonenUusimaa
Arja NiemeläUusimaa
Esko NurminenUusimaa
Päivi OjalaUusimaa
Kari PajunenUusimaa
Eva PesonenUusimaa
Nico PetjoiUusimaa
Marika PohjaUusimaa
Liisa RistiUusimaa
Ulla SajaniemiHelsinki
Sampo TerhoUusimaa
Suvi ViinalaUusimaa
Samuli VirtanenUusimaa
Ari Yli-KyynyUusimaa
Ville AnttilaVarsinais-Suomi
Jaana AuvinenVarsinais-Suomi
Risto ForsbergVarsinais-Suomi
Klaus HemanusVarsinais-Suomi
Tuukka KoskenroutaVarsinais-Suomi
Leif MichaelssonVarsinais-Suomi
Eero PöllänenVarsinais-Suomi
Ari VirénVarsinais-Suomi
Jukka Pekka HämäläinenHäme
Jorma KaukovaltaHäme
Harri KerijokiHäme
Mika KiuruHäme
Marleena KoskiHäme
Jari LaaksonenHäme
Sirpa PurmonenHäme
Sakari AholaPirkanmaa
Tiina ElovaaraPirkanmaa
Ilkka "Ile" JokinenPirkanmaa
Marjatta JokipolviPirkanmaa
Petri JuutilainenPirkanmaa
Kai KarjalainenPirkanmaa
Helena KontioPirkanmaa
Jarmo KontkanenPirkanmaa
Lauri KopoPirkanmaa
Petteri LeinoPirkanmaa
Veijo PennanenPirkanmaa
Olli PoloPirkanmaa
Ari PrihtiPirkanmaa
Tapio SalomäkiPirkanmaa
Marja SoinioPirkanmaa
Niina ImmonenKaakkois-Suomi
Jouni KuitunenKaakkois-Suomi
Jorma MahlbergKaakkois-Suomi
Natalia MontonenKaakkois-Suomi
Petri MutikainenKaakkois-Suomi
Petri NaakkaKaakkois-Suomi
Raimo SaarinenKaakkois-Suomi
Markku SiitariKaakkois-Suomi
Kari SynbergKaakkois-Suomi
Tommi UkkonenKaakkois-Suomi
Juha VuorioKaakkois-Suomi
Petra VuorioKaakkois-Suomi
Henri YlijokiKaakkois-Suomi
Satu YlönenKaakkois-Suomi
Hannu HeiskanenSavo-Karjala
Jarmo HänninenSavo-Karjala
Minttu KnuutiSavo-Karjala
Jani KolehmainenSavo-Karjala
Toni KuronenSavo-Karjala
Svetlana MiettinenSavo-Karjala
Jukka MikkonenSavo-Karjala
Kari PitkänenSavo-Karjala
Jouni RautiainenSavo-Karjala
Teija Savolainen-LipponenSavo-Karjala
Jari TurpeinenSavo-Karjala
Juhani VuorelaSavo-Karjala
Taina WikströmSavo-Karjala
Juhani KaukosaloVaasa
Esa NiemistöVaasa
Esa NurmelaVaasa
Timo PajunpääVaasa
Markku TomperiVaasa
Raimo VistbackaVaasa
Pirjo KeronenKeski-Suomi
Minna KuusjärviKeski-Suomi
Janne RatilainenKeski-Suomi
Marita SaleniusKeski-Suomi
Kaija-Liisa SavolainenKeski-Suomi
Kari TanninenKeski-Suomi
Juha TuikkanenKeski-Suomi
Juha VimpariKeski-Suomi
Jani BergströmOulu
Marko LipponenOulu
Pirkko MattilaOulu
Marja NousiainenOulu
Jari PirinenOulu
Anne SnellmanOulu
Jarmo ViinalaOulu
Kari VirolainenOulu
Jouko AlapartanenLappi
Petri NiemeläLappi
Veijo NykänenLappi
Jyrki SaarenpääLappi
Ilkka SalonenLappi
Matti TorvinenLappi
Helena Wagner-PrennerLappi