Vuoden 2019 Liike Nyt-puolueen eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2019 Liike Nyt-puolueen eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiVaalipiiriValittu?Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskienTäysistuntoäänestys eduskunnan lakivaliokunnan mietinnöstä LaVM 6/2020 vp - KAA 1/2019 vp
Teija MakkonenHelsinki
Heli TrögLappiei vastattu
Mirita Saxberg LeinonenHelsinki
Harry (Hjallis) HarkimoUusimaakyllä
Äänestys 1:
Jaa, kaikki maininnat pojista poistetaan
Äänestys 2:
Jaa, pidetään mietinnön alkuperäismuoto, jossa maininta osittain pojistakin
Ilari JuslénPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Päivi MerjonenKeski-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Mikko BjörklundUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jalo TakalaHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Satu KurkiHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Tomas KurenniemiHelsinkiei vastattu
Aarno LyytinenHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Minna EngströmUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jari IkänenUusimaa
Annika IngraeusUusimaa
Jukka KarhuUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Timo MarkkulaUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Nina NummelaUusimaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Heikki PanulaUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Pekka RantanenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jan ÖsterlundUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Lasse NikkanenVarsinais-Suomiei vastattu
Ville-Matti KuuselaHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Juri NieminenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Seppo MustonenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Tommi NurminenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Peter PetroHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Olli HerranenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jouko HakkarainenPirkanmaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Minna InnalaPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Kati NäsiPirkanmaaei vastattu
Susanna RiekkinenPirkanmaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Seppo SilvennoinenPirkanmaa
Ari ToropainenKaakkois-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Markku SaarikoskiKeski-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Ville NissiOuluSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Helene AuramoHelsinki
Gian-Luca CiolettiHelsinki
Tero TurunenHelsinki
Tiia-Henriikka RantanenHelsinki
Kimmo KuusirantaHelsinki
Anne MiettinenHelsinki
Kristiina KartanoHelsinki
Mika OranenHelsinki
Jarno AlastaloHelsinki
Nina HedkrokHelsinki
Erika Keski-KorhonenHelsinki
Juhani KlemettiHelsinki
Juha TiilikainenHelsinki
Joel HarkimoHelsinki
Petri EronenUusimaa
Joni KariluotoUusimaa
Timo KekäläinenUusimaa
Joel KettulaUusimaa
Marita KnevelUusimaa
Hilkka LindqvistUusimaa
Kenneth MoreliusUusimaa
Esa NurminenUusimaa
Ismo NöjdUusimaa
Markku RajamaUusimaa
Nora StenvallUusimaa
Maria ThelenUusimaa
Annele WimanUusimaa
Marie-Helen JanssonVarsinais-Suomi
Jaana KauralaVarsinais-Suomi
Hilkka LaikkoVarsinais-Suomi
Mika NummenpaloVarsinais-Suomi
Eija RiihilahtiVarsinais-Suomi
Kyösti TuominenVarsinais-Suomi
Marjo AirostoPirkanmaa
Petri AntikainenPirkanmaa
Arto GrönroosPirkanmaa
Tuomas HannulaPirkanmaa
Antti HintikkaPirkanmaa
Antti HärkönenPirkanmaa
Karoliina KähönenPirkanmaa
Ulla LouhivuoriPirkanmaa
Juhani LundénPirkanmaa
Risto SalonenPirkanmaa
Yrjö SchafeitelPirkanmaa
Marjo SimpuraPirkanmaa
Maria Karoliina SuostePirkanmaa
Minna GrenKaakkois-Suomi
Minna HeikkinenKaakkois-Suomi
Mika HostilaKaakkois-Suomi
Kati HäkkinenKaakkois-Suomi
Mikko KeinonenKaakkois-Suomi
Riikka KomonenKaakkois-Suomi
Mikko MäkeläKaakkois-Suomi
Jan NyquistKaakkois-Suomi
Petri ValoKaakkois-Suomi
Anita KorhonenSavo-Karjala
Teemu SoiniSavo-Karjala
Jussi VainionperäSavo-Karjala
Oona KarttunenSavo-Karjala
Janne RummakkoKeski-Suomi
Mika NousiainenKeski-Suomi
Seija El SayedKeski-Suomi
Kimmo LampinenKeski-Suomi
Pertti LatvalaOulu
Jaakko UkkolaOulu
Hans AnderssonOulu
Toni HangasvaaraOulu
Kari KaakinenOulu
Jaakko PyttynenOulu
Heidi AlariestoLappi
Milla HietalaLappi
Ilkka SääskilahtiLappi
Juha TepsaLappi