Vuoden 2011 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2011 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiVaalipiiriValittu?Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskien
Arja JuvonenUusimaakyllä
Tuomo IsokangasPirkanmaa
Ritva "Kike" ElomaaVarsinais-Suomikyllä
Jani MäkeläKaakkois-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jari RonkainenHäme
Jussi Halla-ahoHelsinkikylläSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Teemu LahtinenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Juha MäenpääVaasaei vastattu
Mika NiikkoUusimaakyllä
Juho EerolaKaakkois-Suomikyllä
Kari KulmalaSavo-Karjala
Raul LehtoKaakkois-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Tom PackalénHelsinkikyllä
Mika RaatikainenHelsinkikyllä
Seppo KanervaHelsinki
Riikka Slunga-PoutsaloUusimaa
Laura HuhtasaariSatakunta
Rami LehtoHäme
Heikki LuotoPirkanmaa
Sami SavioPirkanmaa
Osmo KokkoSavo-Karjalakyllä
Harry RuotsalainenKeski-Suomi
Olli ImmonenOulukyllä
Ville VähämäkiOulukyllä
Antti ValpasHelsinki
Maria LohelaVarsinais-SuomikylläSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Maria TolppanenVaasakylläSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Ahti MoilanenOulu
Toni PaussuHelsinki
Pertti VilloHelsinki
Juha VäätäinenHelsinkikyllä
Jouni TirkkonenUusimaa
Simon EloUusimaa
Jussi NiinistöUusimaakyllä
Pekka M. SinisaloUusimaa
Sanna LeivonenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Pasi MäenrantaSatakunta
Sami MattilaHäme
James HirvisaariHämekyllä
Marja-Leena LeppänenKaakkois-Suomi
Jari LindströmKaakkois-Suomikyllä
Kimmo KiveläSavo-Karjalakyllä
Reijo HongistoVaasakylläSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Anneli ManninenVaasaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Harri OksanenKeski-Suomi
Vaili Jämsä-UusitaloOulu
Kristina LjungqvistUusimaa
Ilpo HaalistoVarsinais-Suomiei vastattu
Lea MäkipääPirkanmaakyllä
Timo TukiaPirkanmaa
Kari TykkyläinenOulu
Jarmo JuntunenLappi
Arto VälikangasHelsinki
Marja KyyröUusimaa
Johannes NieminenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Pasi SalonenUusimaa
Tuija KetonenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Erkki KoskinenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Sirke PeltokorpiVarsinais-Suomi
Kari SalminenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Kimmo SjöholmVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Anneli SuominenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Mervi KarinkantaPirkanmaa
Liisa LajunenKymiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Anssi TähtinenKymiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Freddy van WonterghemKymi
Marja HämäläinenEtelä-SavoSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Markus PurdyPohjois-SavoSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Kati SuomalainenPohjois-Karjala
Harri LeppäläVaasaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Helinä SipinenVaasaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jaana SankilampiOulu
Laura JokelaHelsinki
Juha SimonenUusimaa
Pietari JääskeläinenUusimaakyllä
Juha MalmiUusimaa
Klaus HemanusVarsinais-Suomi
Lauri HeikkiläVarsinais-Suomikyllä
Kristiina IlmarinenVarsinais-Suomi
Tommi SalokangasSatakunta
Ari JalonenSatakuntakyllä
Maarit MarkkulaSatakunta
Harri KerijokiHäme
Hannu JärvinenPirkanmaa
Laila KoskelaPirkanmaakyllä
Tiina ElovaaraPirkanmaa
Kaj TurunenKaakkois-Suomikyllä
Pekka RantaKaakkois-Suomi
Markku SiitariKaakkois-Suomi
Timo EloSavo-Karjala
Marjaana MikkonenSavo-Karjala
Hannu HeiskanenSavo-Karjala
Marko KulpakkoVaasa
Lasse LehtinenVaasa
Erkki ValtamäkiVaasa
Teuvo HakkarainenKeski-Suomikyllä
Marke TuominenKeski-Suomi
Kauko TuupainenKeski-Suomikyllä
Pirkko MattilaOulukyllä
Anne SnellmanOulu
Alpo YlitaloOulu
Juha AntinkaapoLappi
Hemmo KoskiniemiLappi
Eila KiviojaLappi
Veikko SiitonenLappi
René HurstiHelsinki
Nina HuruHelsinki
Maria LandénHelsinki
Kimmo NykänenUusimaa
Johanna JurvaUusimaakyllä
Pirkko Ruohonen-LernerUusimaakyllä
Timo SoiniUusimaakyllä
Pauli VahteraUusimaa
Tero JärveläSatakunta
Tommi LaitilaSatakunta
Simo RiuttamäkiSatakunta
Taru KankkonenSatakunta
Anne LouhelainenHämekyllä
Ismo SoukolaHämekyllä
Martti MölsäPirkanmaakyllä
Harri KivinenKaakkois-Suomi
Jukka PöyryKaakkois-Suomi
Eero BogdanoffSavo-Karjala
Marja-Leena GröhnSavo-Karjala
Sirpa KulinSavo-Karjala
Pentti OinonenSavo-Karjalakyllä
Esko SaastamoinenSavo-Karjala
Jukka KotimäkiSavo-Karjala
Risto MattilaVaasa
Vesa-Matti SaarakkalaVaasakyllä
Asko SalminenVaasa
Eero PaananenKeski-Suomi
Aimo RemesOulu
Pentti KettunenOulukyllä
Juha LiukkonenOulu
Liisa MariaporiLappi
Hanna MäntyläLappikyllä
Pirita NenonenLappi
Harri TauriainenLappi
Sirkka HänninenHelsinki
Tuula KuusinenHelsinki
Juhani MönkkönenHelsinki
Pekka TiusanenHelsinki
Markku UusipaavalniemiHelsinki
Matti KyllönenOulu
Anu EteläahoUusimaa
Erkki HavansiUusimaa
Seppo HuhtaUusimaa
Ilkka KivistöUusimaa
Saana LehtoUusimaa
Heta LähteenaroUusimaa
Sari MartnikuUusimaa
Mikki NieminenUusimaa
Karri OllilaUusimaa
Taisto OrreUusimaa
Timo RopeUusimaa
Jaana SiukolaUusimaa
Tuija SnellmanUusimaa
Seppo SonkeriUusimaa
Heikki TalaUusimaa
Jukka TurunenUusimaa
Pekka TuunanenUusimaa
Antti HautamäkiVarsinais-Suomi
Veijo NummiVarsinais-Suomi
Seppo RinneVarsinais-Suomi
Kari YrjänäinenVarsinais-Suomi
Torsti ÄäreläVarsinais-Suomi
Irma AnttilaSatakunta
Anita KoivuSatakunta
Anssi JoutsenlahtiSatakuntakyllä
Markku PalomäkiSatakunta
Kari SeppäSatakunta
Tuula ForsblomHäme
Sirpa HassinenHäme
Marianne KoivistoHäme
Martti MäkeläHäme
Sirkka-Liisa PapinahoHäme
Heimo PeltolaHäme
Seppo VenesjärviHäme
Reijo TossavainenKymikyllä
Tomi AntilaPirkanmaa
Harri HanwegPirkanmaa
Kirsi KallioPirkanmaa
Armi KärkiPirkanmaa
Marita MarkkulaPirkanmaa
Ilmari RostilaPirkanmaa
Juhani SyrénPirkanmaa
Pentti TeräväinenPirkanmaa
Pertti "Veltto" VirtanenPirkanmaakyllä
Pekka PeräkyläKymi
Eeva-Riitta PitkoKymi
Erkki SaarimäkiKymi
Mirka SaloKymi
Mirva KarjalainenEtelä-Savo
Tapio KlenEtelä-Savo
Paula KuitunenEtelä-Savo
Pertti LehtinenEtelä-Savo
Pekka LeskinenEtelä-Savo
Erkki RakkolainenEtelä-Savo
Outi VirtanenEtelä-Savo
Antti HämäläinenPohjois-Savo
Pekka KetoPohjois-Savo
Markku PesonenPohjois-Savo
Kaija RäsänenPohjois-Savo
Maija RäsänenPohjois-Savo
Liisa SalmiPohjois-Savo
Eero VäisänenPohjois-Savo
Jouko BreloPohjois-Karjala
Kauko HuohvanainenPohjois-Karjala
Mirva HyttinenPohjois-Karjala
Sirpa HyökkiPohjois-Karjala
Veikko IsoniemiPohjois-Karjala
Petri KokkoPohjois-Karjala
Olli PuhakkaPohjois-Karjala
Jaakko UuksulainenPohjois-Karjala
Vuokko LahtiVaasa
Sirkka-Liisa LamminkoskiVaasa
Sanna RäsänenVaasa
Sami Yli-RahnastoVaasa
Hannele JaatinenKeski-Suomi
Anitta KangasKeski-Suomi
Marko ManninenKeski-Suomi
Lasse NortunenKeski-Suomi
Eila SahalaKeski-Suomi
Pentti TuomiKeski-Suomi
Pasi TurunenKeski-Suomi
Jorma UskiKeski-Suomi
Eija HakkarainenOulu
Tuula KellolaOulu
Seppo LeskinenOulu
Jussi PellikkaOulu
Krista PoutanenOulu
Yrjö PuurunenOulu
Kari HäröLappi
Jouko KinnunenLappi
Pekka KvistLappi
Esa LindholmLappi
Samuli RiestoLappi