Vuoden 2007 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkat

Vuoden 2007 Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden kannat koskien lasten suojelemista ei-lääketieteelliseltä sukupuolielinten leikkaamiselta
NimiVaalipiiriValittu?Vapaa-ajattelijain liiton vaalikonekysymys ja vastaus lasten sukupuolielinten leikkausta koskien
Ritva "Kike" ElomaaVarsinais-Suomi
Jussi Halla-ahoHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Teemu LahtinenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Juho EerolaKaakkois-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Raul LehtoKaakkois-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Sami SavioPirkanmaa
Jussi WihonenSavo-Karjala
Toimi KankaanniemiKeski-Suomikyllä
Ville VähämäkiOulu
Antti ValpasHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Ahti MoilanenOuluSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Juha VäätäinenHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Pasi MäenrantaSatakunta
Rauno MäkiPirkanmaa
Mikko NurmoPirkanmaa
Tapani MäkiKeski-Suomi
Olli SademiesHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Iiro SilvanderUusimaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Lea MäkipääPirkanmaa
Arto VälikangasHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Marja KyyröUusimaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Pasi SalonenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Sirke PeltokorpiVarsinais-SuomiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Mervi KarinkantaPirkanmaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Freddy van WonterghemKymiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Kati SuomalainenPohjois-KarjalaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jaana SankilampiOuluKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Timo EloHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Martti HolmströmHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Ari KähäräHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Marika Kähärä-Zekki JyndiHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Jukka I. MattilaHelsinkiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Liana Kaarina (Liana Kaarina) OhayonHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Johanna RossiHelsinkiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Heimo HakalaUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Henry HiltulaUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jarko JokinenUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Jarkko KorpiUusimaaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Lasse OzUusimaaKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Ari AntikainenVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Juhani HannulaVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Timo J. LaihinenVarsinais-Suomiei vastattu
Janne LouhiVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Iiris PeltomaaVarsinais-SuomiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Mikko RäisänenVarsinais-SuomiKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Kyösti SjömanVarsinais-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Petri NurminenSatakuntaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Lasse KoskinenHämeSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Aki RantanenHämeKaikkia lapsia ei suojella sukupuolielinten leikkauksesta
Unto VaronenHämeei vastattu
Juha-Pekka KoponenKymiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Eliisa TimonenKymiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Urpo LeppänenPohjois-KarjalaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Mika KivimaaVaasaei vastattu
Anu MäntyläVaasaSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Marko LuomalaKeski-SuomiSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Erkki AhoOuluSuojele kaikkia lapsia sukupuolielinten leikkauksesta
Lauri HeikkiläVarsinais-Suomi
Marke TuominenKeski-Suomi
Kauko TuupainenKeski-Suomi
Pirkko Ruohonen-LernerUusimaakyllä
Timo SoiniUusimaakyllä
Martti MölsäPirkanmaa
Pentti OinonenSavo-Karjalakyllä
Vesa-Matti SaarakkalaVaasa
Pentti KettunenOulu
Liisa MariaporiLappi
Harri TauriainenLappi
Markku UusipaavalniemiHelsinkikyllä
Saana LehtoUusimaa
Jaana SiukolaUusimaa
Heikki TalaUusimaa
Veijo NummiVarsinais-Suomi
Anssi JoutsenlahtiSatakunta
Marianne KoivistoHäme
Seppo VenesjärviHäme
Pertti "Veltto" VirtanenPirkanmaakyllä
Eeva-Riitta PitkoKymi
Antti HämäläinenPohjois-Savo
Sirkka-Liisa LamminkoskiVaasa
Marko ManninenKeski-Suomi
Pentti TuomiKeski-Suomi
Jorma UskiKeski-Suomi
Markku JunnilaHelsinki
Seppo KaltiainenHelsinki
Arto KoskinenHelsinki
Leila Kujanpää-KyyhkynenHelsinki
Kimmo LeinoHelsinki
Tommi RistolaHelsinki
Marianne SaloHelsinki
Ilkka (Frederik) SysimetsäHelsinki
Petri FalzonUusimaa
Seija HaatajaUusimaa
Inga Helin-SavolainenUusimaa
Pauli Artturi LuttinenUusimaa
Heimo MikkanenUusimaa
Ilona Nuorteva-HakoniemiUusimaa
Raimo PerälahtiUusimaa
Teijo PetäjäjärviUusimaa
Raimo PuistoUusimaa
Heikki TykkyläinenUusimaa
Kalle YlimutkaUusimaa
Pentti AlinenVarsinais-Suomi
Jukka AuranenVarsinais-Suomi
Arvo HeikkiläVarsinais-Suomi
Manu VuorioVarsinais-Suomi
Antti NevalaSatakunta
Ville-Petteri LaihoSatakunta
Seppo TuliniemiSatakunta
Onni HiltunenHäme
Harri KauranenHäme
Minna LiljamoHäme
Matti LähteenmäkiHäme
Matti MäntyläHäme
Erkki RoiskoHäme
Hilkka SalonenHäme
Paavo SirkiäHäme
Reijo SkippariHäme
Rakel ElijahPirkanmaa
Klaus ElovaaraPirkanmaa
Raija-Leena HautalaPirkanmaa
Petri KarvonenPirkanmaa
Seppo RiiheläPirkanmaa
Markku TalonenPirkanmaa
Pekka TaskinenPirkanmaa
Tuula TikkaPirkanmaa
Anssi GröhnKymi
Auli KangasmäkiKymi
Jorma-Kalevi MerivirtaKymi
Hannu PurhoKymi
Laura RitaKymi
Satu SoukkalahtiKymi
Tauno PehkonenEtelä-Savo
Erja HietalaVaasa
Eero LiimattaVaasa
Anne LindellVaasa
Harri OjalaVaasa
Seppo PalomäkiVaasa
Pekka PuolimatkaVaasa
Mika SiiriläVaasa
Kai Väli-ToralaVaasa
Harri AnderssonKeski-Suomi
Paavo KivijärviKeski-Suomi
Tapio LevänenKeski-Suomi
Martti MartikainenKeski-Suomi
Jari PaasonenKeski-Suomi
Vaili K. JämsäOulu
Kauko-Pekka MoilanenOulu
Pentti PalosaariOulu
Matti PuuronenOulu
Jarkko RäsänenOulu
Esko SikkiläOulu
Seppo VeikanmaaOulu
Paavo MursuLappi
Keijo (Keke) PesonenLappi
Matti SillanpääLappi
Jouni YliriestoLappi